Tapu sahibi ölmüş ve intikal yapılmamış tarım arazileri ÇKS'ye kaydettirilerek, tarımsal desteklerden nasıl faydalanılır? İşte bunun için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı... 

TAAHHÜTNAMENİN SÜRESİ 3 YILDIR

Tapu sahibi ölmüş ve intikali yapılmamış tarım arazileri taahütname ile ÇKS'ye kaydedilebilinir ve hertürlü tarımsal desteklemeden yararlandırılır. İntikali yapılmamış arazileri mirascı olmayan üçüncü bir şahısta taahütname vermek suretiyle ÇKS'ye kaydettirebilir. Taahütname tarlanın olduğu yerdeki muhtar ve azaya imzalatır. Taahütnamelerin süresi üç yılıdr. Üç yıl sonunda arazi yeniden çks ye kaydettirilmek istenirse yeniden taahütname düzenlenir.

Birden fazla mirasçının aynı araziye taahhütname ile başvurmaları durumunda arazi kimin adına çks ye kaydedilir?

Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı! Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı!

Birden fazla mirasçının aynı araziye taahhütname ile başvurmaları durumunda taraflardan anlaşma yoluna gidilmesi istenir. Başvurulan arazide üretim olmaması ve anlaşma sağlanamaması durumunda taraflardan mirasçılık belgesi talep edilir ve çks ye kayıt işlemi mirasçılık belgesinde belirtilen oranda yapılır. Arazinin üzerinde ürün olması ve anlaşma sağlanamaması durumunda ise araziyi eken kişi adına çks ye kayıt yapılır.Arazi üzerinde üretimi kimin yaptığına İl / İlçe Tarım Müdürlüğü karar verir.

Tarım arazisinde hissesi olmayan birden fazla kişinin aynı araziye taahhütname ile başvurması durumunda ne yapılır?

Tarım arazisinde hissesi olmayan birden fazla kişinin aynı araziye taahhütname ile başvurması durumunda taraflardan anlaşma yoluna gidilmesi istenir. Başvurulan arazide ürün olmaması ve anlaşma sağlanamaması durumunda arazi kaydı yapılmaz. Arazinin üzerinde ürün olması ve anlaşma sağlanamaması durumunda ise arazinin ÇKS'ye kaydı araziyi eken kişi adına yapılır.

Kaynak: www.tarimziraat.com