Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurettin Gülşen, yetiştiricinin dijital platformu olan 'Yetiştirici Soruyor' da yetiştiricilerden gelen soruları cevaplandırıyor. 

Süt fiyatına üretici tepkisi: 10 ineği satar 1 milyon toplar bankaya faize yatırır ayda 50 bin TL alırım! Süt fiyatına üretici tepkisi: 10 ineği satar 1 milyon toplar bankaya faize yatırır ayda 50 bin TL alırım!

Gülşen, hayvan beslemesinde sürekli gündeme gelen üre kullanımına yönelik bir yetiştiriciden gelen soruya kapsamlı bir cevap verdi. 

Yetiştirici; "Süt hayvancılığında rasyonda üre kullanılır mı? Üre rasyonda ne kadar kullanılmalı?" sorusuna Gülşen, şu şekilde cevap verdi: 

nurettin gülşen

ÜRE İŞKEMBELİ TÜM HAYVAN BESLEMESİNDE KULLANILABİLİR!

"Sayın yetiştirici, sadece süt ineği beslemede değil işkembeli tüm hayvanların beslenmesinde üre kullanılabilir. Üreyi yeme protein kaynağıymış gibi katıyoruz. İşkembedeki bakteriler bunu amonyağa çevirdikten sonra yine bu bakteriler kendi proteinlerini üreden üretiyorlar.

Normalde protein olmayan bir kaynaktan işkembede protein üretilerek bu faydalı bakteriler sindirildikten sonra hayvanlara protein kaynağı, aminoasit sağlamış oluyor. Üre yüksek miktarda kullanılan bir madde değildir.

HAYVAN BESLEMESİNDE RASYONDA NE KADAR ÜRE KULLANILMALI?

Tüm rasyona yaklaşık günde 300 grama kadar katılsa da ben günde 100 gramı geçmenizi tavsiye etmiyorum. Mutlaka iki öğünde ve hayvanlara alıştırarak besleme yapın, mümkünse melas gibi kaynaklarla birlikte kullanınız. Yanlış, kontrolsüz ve yüksek miktarda kullanımlarda zehirlenme yapabilir.

Gereksiz yere yüksek protein içeren üreli yemlerle beslemede kanda üre düzeyi artmaktadır. Bu durumda üreme problemlerine sebep olabilir deniliyor ama bana göre Türkiye şartlarında işkembenin daha iyi çalışması ve sindirimin artması için düşük miktarlarda da olsa üre kullanımının yararlı olduğunu düşünüyorum.

Kendi hayvanlarım olsa özellikle kalitesiz ve yüksek miktarda kaba yem ağırlıklı beslemelerde mutlaka kullanırım. Üre kullanımında vitamin ve mineral beslemesine de önem vermeniz gerekir.