Bireysel sulama sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 1 milyon TL’ye kadar sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği için başvuru süresi 15 Mart’a kadar uzatıldı. Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 1 milyon TL.ye kadar sulama yatırımına %50 hibe desteği verilecek. Başvurular 10 Ocak- 28 Şubat 2022 (Güncelleme: 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı) tarihleri arasında yapılacaktır. 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7) 25 Şubat 2021 Tarihli ve 31406 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Modern Bireysel Sulama Sistemleri için 5 yıl Hibe Desteği verilecek.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Tebliğ, 30/1/2021 – 31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL'yi geçemeyecek.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Hayvancılık desteklerini yeniden revize ediyoruz! Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Hayvancılık desteklerini yeniden revize ediyoruz!

Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacaklar. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmayacaklar. 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2017/48) yürürlükten kaldıran Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi” denildi.

çitçi elektrik

Yatırım Konuları: 

Program;  

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, 

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, 

Tamburlu sulama sistemi kurulması, 

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması olmak üzere yedi adet yatırım konusunda, tüm illerde uygulanacak. 

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilecek. Başvurularının kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar.