1. Değişken Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredisi

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış tüm (traktör hariç) tarımsal mekanizasyon araçlarının alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar gerçek veya tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi,

2. Sabit Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredisi

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktör dışındaki tarımsal mekanizasyon araç ve gereçleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize;

Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar, 3, 6 veya 12 ayda bir eşit taksit ödemeli,

3. Değişken Faizli Traktör Kredisi

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış traktörleri alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

4. Sabit Faizli Traktör Kredisi

Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmelerini teminen, Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktörleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize;

Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar,

3, 6 veya 12 ayda bir taksit ödemeli olarak, Değişen faizli ve esnek ödemeli olarak,

5. Değişken Faizli Biçerdöver Kredisi

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış traktörleri alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

6. Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi

Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmelerini teminen, Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktörleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize;

Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar,

3, 6 veya 12 ayda bir taksit ödemeli olarak, Değişen faizli ve esnek ödemeli olarak,

7. Sulama Kredisi

Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına,

Modern basınçlı sulama sistemi (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına, yönelik yatırım giderleri için yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

Mevzuat:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7201) YENİ!

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

3. GAP-DAP Destekleri

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi (Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri)

Tarım Kredi'de zeytinyağının tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satıldı raflar boş kaldı! Tarım Kredi'de zeytinyağının tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satıldı raflar boş kaldı!

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2013/4278)

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/7)

DAP (Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri)

DAP Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2010/34)

DAP Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2010/4)

Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/52)

GAP (Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri)

2009/15498 Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

GAP Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2009/57)

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/51)

4. ÇATAK Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (Sulama Sistemleri, Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinaları, Anıza Ekim Makinaları, Minimum Toprak İşlemeli Ekim Makinaları ve Taş Toplama Makinaları)

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar (2008/14268)

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2011/24)