Türkşeker Tarım'ın aracılık ettiği sertifikalı arpa tohumunun bozuk çıkmasından dolayı mağdur olduklarını iddia eden çiftçilerle ilgili yaptığımız haber, Sarı Tohumculuk firmasını rahatsız etti! Sarı Tohumculuk firması, Tarımdan Haber’e bir ihtarname göndererek, ‘Arpa fiyatları yükseldi çiftçi iyi bir para kazanmayı beklerken ektiği tarladan hiçbir ürün alamadı!başlıklı haberin gerçeğe aykırı olduğu ve şirkete zarara verdiği gerekçesiyle derhal yayından kaldırılmasını istedi. 

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Karakuyu köyünde Türkşeker Tarım'ın aracılık ettiği Seymen arpayı eken çiftçilerin, hiç bir ürün alamadıklarını, ektikleri tohumun çimlenmediği gibi sapa da kalkmadığını belirterek, yaşadıkların mağduriyetin giderilmesini istemişlerdi. 

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün ‘Zirai Teknik Raporu’nda da çiftçilerin gündeme getirdikleri mağduriyet kayıt altına alınmıştı. Çiftçinin yaşadığı mağduriyet devam ederken, Sarı Tohumculuk firması, Tarımdan Haber’e dikkat çeken bir ihtarname gönderdi. 

rapor

Çiftçinin yaşadığı mağduriyet, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün, ‘Zirai Teknik Raporu’ ile de kayıt altına alınırken ve haberde bu iddialar dile getirilmesine rağmen, Sarı Tohumculuk firması gönderdiği ihtarnamede, söz konusu haberin gerçeğe aykırı olduğunu ve şirkete zarar verdiğini iddia ederek, derhal yayından kaldırılmasını istemesi manidar bulundu. 

SARI TOHUMCULUK FİRMASININ TAVRINI ÇİFTÇİLERİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ… 

Çiftçinin yaşadığı arpa tohumundaki mağduriyetle ilgili henüz hiçbir adım atılmazken, Sarı Tohumculuk firmasının, çiftçinin yaşadığı mağduriyete çözüm bulunması için yapılan haberden rahatsız olarak derhal yayından kaldırılmasını istemesi ve haberin yayından kaldırılmaması durumunda Tarımdan Haber hakkında suç duyurusunda bulunularak, maddi ve manevi tazminat davasının açılacağını bildirmesinin, taktir ve yorumunu çiftçilerimize bırakıyoruz…

SARI TOHUMCULUK FİRMASININ TARIMDAN HABER'E GÖNDERDİĞİ İHTARNAME!

Sarı Tohumculuk firmasının avukatı Aslıhan Kıroğlu aracılığıyla 7 Temmuz’da Tarımdan Haber’de yayınlanan ‘Arpa fiyatları yükseldi çiftçi iyi bir para kazanmayı beklerken ektiği tarladan hiç bir ürün alamadı!’ başlıklı haber için gönderdiği ihtarname şu şekilde…

KONU :Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen ve kamuoyu ile paylaşılarak müvekkil şirketin zarara uğramasına sebebiyet veren, https://www.tarimdanhaber.com/arpa-fiyatlari-yukseldi-ciftci-iyi-bir-para-kazanmayi-beklerken-ektigi-tarladan-hic-bir-urun-alamadi URL uzantılı haberin yayından çıkarılması ve bahse konu haber hakkında tekzip metni yayınlanması ihtarımızdır. 

AÇIKLAMALAR    :

1-Muhatap şirkete ait internet sitesi üzerinden  https://www.tarimdanhaber.com/arpa-fiyatlari-yukseldi-ciftci-iyi-bir-para-kazanmayi-beklerken-ektigi-tarladan-hic-bir-urun-alamadi URL uzantısı ile yayınlanan haber gerçeğe aykırıdır. Muhatap, tarafından kaleme alınan haber araştırılmadan, sadece gerçeğe aykırı duyumlara dayanılarak düzenlenmiş ve müvekkil şirket bakımından telafi güç zarara sebebiyet vermiştir. 

2-İşbu ihtarname konusu habere dayanak tohumların üretim ve sertifika hakkı, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu gereğince müvekkil şirkete aittir. Tohumculuk Kanunu gereğince, sertifikaya konu tohumların, üretim ve pazarlama sürecinden önce ilgili bakanlık tarafından numuneleri alınır ve kanun ve yönetmeliğe uygun olan tohumluklara sertifika düzenlenir. Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik’in, 9/4 . maddesi, “Üretici tarafından partilendirilen ve numunesi tohumluk kontrolörleri tarafından alınan numuneler kamu sertifikasyon kuruluşlarına gönderilerek analize tabi tutulur. Bu numunelerden standartları karşılayan partiler için yerel tohumluk sertifikası düzenlenir. Düzenlenen yerel tohumluk sertifikası bir yıl süre ile geçerlidir. Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içinde sertifikalandırılmaları esastır. Sertifikalandırılan ve bir yıl içinde satılmayan stoktaki sertifikalı tohumluklar için satışa arz edilmeden önce çimlenme analizi yapılır, tohumluk analiz raporu düzenlenir ve düşünceler kısmına sertifikayı düzenleyen kuruluşun ismi ve "….. tarihli ve …. sayılı sertifika ile birlikte geçerlidir" ibaresi yazılır.”gereğince sertifikalar bir(1) yıl geçerli olup, her yıl tekrar sertifikasyon işlemi yapılmalıdır. Müvekkil şirket, üzerine düşen tüm yükümlülüğü her zaman yerine getirmiş ve satışa konu tüm tohumluklar sertifikalı olarak satılmıştır. Müvekkil şirket her yıl yaklaşık 10.000 ton tohum satışı yapan, tüm ülke çapında tanınan bir firmadır.

İlaveten, müvekkil şirket sertifika sahibi üretici olup, tohumlukların ilk satışından sonra müvekkilin hukuki sorumluluğu yoktur. Habere konu tohumluklar, müvekkil şirketten satın alınmamıştır. Tohumlukların kimden, ne zaman alındığı bilgisi araştırılmadan ve sertifika kontrolü yapılmadan sadece duyuma dayalı olarak, gerçeğe aykırı haber düzenlenmesi hukuka aykırıdır. 

Habere dayanak gösterilen çiftçilerin,  hangi partiden hangi sertifikadan tohum aldığı  belirsizdir. Kaldı ki, bahse konu tohumların müvekkil şirkettin sertifikalı tohumu olup olmadığı da belirsizdir. Müvekkil şirketin sektördeki hacmi düşünüldüğünde tüm bu asılsız iddialara dayalı haberlerin müvekkil şirketin ticari itibarını yok etmek  için ortaya atıldığı kuşkusuzdur.

3-Habere konu tohumlukların satışı müvekkil şirketin bilgisi ve onayı olmadan, sertifikasız olarak satılmıştır.  Bahse konu tohumluk satışı, Tohumculuk Kanunu madde 11 ve 12 gereğince suç olup, müvekkil şirket bakımından tazminat hakkı doğmuştur. 

4-Yukarıda izah edilen nedenler ile, https://www.tarimdanhaber.com/arpa-fiyatlari-yukseldi-ciftci-iyi-bir-para-kazanmayi-beklerken-ektigi-tarladan-hic-bir-urun-alamadi URL uzantısı ile yayınlanan, gerçeğe aykırı ve aynı zamanda suç teşkil eden haber içeriğinin, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren DERHAL kaldırılmasını, bahse konu habere ilişkin olarak işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren DERHAL tekzip metnin yayınlanmasını ihtaren bildiririz.

5- Yukarıda arz ve  izah edilen nedenler ile, tüm yasal haklarımız ve tazminat hakkımız saklı kalmak kaydı ile, işbu ihtarnamede belirtilen yasal süreler  içinde ihtarnameye konu haber içeriğinin kaldırılmaması ve haber ile ilgili tekzip metni yayınlanmaması halinde hakkınızda suç duyurusunda bulunulacağını ve maddi, manevi tazminat davası açılacağını ihtar ederiz."