Pankobirlik Genel Müdürü Ramazan Erkoyuncu’nun seçim çalışmalarına katıldı! Pankobirlik Genel Müdürü Ramazan Erkoyuncu’nun seçim çalışmalarına katıldı!

Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 51. Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel Kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.

Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu yaptığı konuşmada faaliyetlerden bahsederken açık ve net olmaktan yana olduğunu aktardı. Başkan Erkoyuncu, “Burada ben yönetim olarak şunu iddia ederim; yönetim kurulu yapı itibariyle şeffaftır. Hiçbir şeyi, ‘biz yaptık güzel oldu’ mantığını geçmişte de bugünde kabul etmem” dedi.

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin 51. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi hesapları oybirliği ile ibra edilirken gelecek faaliyet yılının iş programı da tam mutabakat ile kabul edildi.