Çalıştay'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatlara göre Türkiye Tohumcular Birliğine devredebileceği özel tohumluk kontrolörlüğü yetkisi için gerekli hazırlıklar ve Tohumluk Veri Yönetim Sisteminin (TVYS) revizyonu tüm detaylarıyla gündeme geldi.

9-11 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya TÜRKTOB ve bağlı Alt Birlikleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi (TTSM) ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

TÜRKTOB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte temmuz ayında da başvuruda bulunan adaylar arasından gerekli şartları taşıyan kursiyerlere 6 gün süreyle, ''Özel Tohumluk Kontrol Eğitimi'' vermişti.