Günümüze gelene dek teknolojik gelişmelere bağlı olarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan araç ve ekipman türlerinde ciddi değişiklikler oldu.  Geçmişte tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleri ile mütevazı şartlarda yapılan müdahalelere günümüzde teknolojik donanımıyla orman yangınlarına müdahalede başarı yüzdesi yüksek olan arazöz ve helikopter gibi hava araçları da dahil edildi. Bu araçların organizasyona girmesiyle birlikte yangınlarda müdahale amaçlı suya olan talepte ciddi oranda arttı.

yangın gölet

ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI

Orman Genel Müdürlüğümüz özellikle 2004 yılından itibaren orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alacak hava ve kara araçlarının olası yangınlarda etkinliğinin arttırılması için deniz, göl, baraj, akarsu gibi mevcut doğal su kaynaklarından uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa ederek bu araçların suya erişim mesafelerini ciddi oranda düşürdü. Bu yatırımlarla geçmişte bir helikopterin saatte yaptığı sorti sayısı 1 ya da 2'yi geçemezken bu yatımlar sayesinde saatte 8-10 adete ulaşarak etkinlikleri arttırıldı.

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale edebilmeleri için kara araçlarının su ihtiyacını gidermek amacıyla yangın havuzlarının yapımına hız verildi. Bu nedenle hava ve kara söndürme unsurlarımızın etkinliğinin maksimum seviyeye çıkarılması amacıyla ihtiyaç olan her yere yangın havuzları yapımına devam edilmekte.

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ ÖNCELİKLİ

Tarım Kredi’de 6 aydır eksik maaş alan işçiler sürgüne gönderiliyor! Tarım Kredi’de 6 aydır eksik maaş alan işçiler sürgüne gönderiliyor!

Ülkemizde; orman yangınlarına müdahale maksatlı yapılmış içerisinde su dolu vaziyette kullanımda 4 bin 630 adet havuz ve gölet bulunuyor. Yangın havuzları, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere yangın riski taşıyan tüm orman alanlarımızda varlığını sürdürüyor. Yangın havuz ve göletleri; yangına hassas ve içerisinde su kaynağı barındıran orman alanlarımızda, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 km mesafede konumlanacak şekilde inşaa ediliyor. 2023 yılında yapılması planlanan 113 adet yangın havuzunun yapım çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Yangın havuz ve göletlerin tamamının yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri düzenli bir şekilde yapılıyor. Can ve mal güvenliğini koruma maksatlı çevresine yapılmış tel ihatalarının sağlamlığı, içerisine girmenin yasak olduğunu belirtir uyarı ve ikaz levhalarının uygunluğunun kontrolleri her yıl yangın sezonu öncesinde tek tek gerçekleştiriliyor. Havuz ve göletlerin yakınlarında bulunan yerleşim birimlerinde de ilanlar yoluyla vatandaşlar bilgilendiriliyor.​