TARIMDAN HABER ÖZEL / Fosfat kayasının toprakta çözülmesi çok zor olduğu için organomineral gübre üretiminde kullanılması çiftçinin ciddi bir kaybına neden oluyordu. Firmalar ise ucuz olduğu için organomineral gübre üretiminde fosfat kayasını tercih ediyordu. Toprağa ve çiftçinin ektiği ürene bir faydası olmamasından dolayı piyasada ciddi bir suiistimale neden olan fosfat kayası kullanımı artık bundan böyle organomineral gübre üretiminde kullanılamayacak.  

TARIM BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi Gazete’de önceki gün, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Söz konusu yönetmeliğin 3’üncü maddesinde;

-D-NPK’lı Organomineral Gübreler başlıklı bölümünün 1 numaralı satırında yer alan ‘NPK’lı Katı Organomineral Gübre’ ürününün ‘Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler’ sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün.”

GDO'lu mısır skandalı TBMM gündemine taşındı! Bakan Yumaklı'ya 8 soru! GDO'lu mısır skandalı TBMM gündemine taşındı! Bakan Yumaklı'ya 8 soru!

“Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin (potasyum hidroksit hariç) bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün.”

ORGANOMİNERAL GÜBRE İÇERİĞİNE FOSFAT KAYASI EKLENEMEYECEK

Görüleceği üzere organomineral gübre üretiminde, içeriğe; temel cüruf kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, alüminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenemeyecek.

FİRMALAR UCUZ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORDU

Firmalar, ucuz olmasından dolayı organomineral gübre üretiminde fosfat kayasını tercih ediyorlardı. Ancak fosfat kayasının toprakta uzun yıllarda ancak çözünebilmesinden dolayı piyasada haksız kazanca neden olurken, ülke tarımının ve çiftçinin kaybetmesine neden oluyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, organomineral gübre üretimi yapan firmaların tepkisine rağmen çiftçinin lehine böyle bir düzenleme yapması olumlu karşılandı.