TARIMDAN HABER ÖZEL / Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin karar 30 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanırken, söz konusu karara yönelik uygulama tebliği de 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karanfil Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı Karanfil Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı

Buna göre meyve yetiştiriciliği ve bağcılık yatırımları için çifçi/üreticiye Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 40 milyon liraya kadar yüzde 75 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi verilecek. 

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAĞCILIK YATIRIMLARINDA KULLANDIRILACAK YÜZDE 75 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ ŞARTLARI

Kararlar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık üretim konusunda kredi/finansmandan yararlanabilmek için; faydalanıcıların aynı parsel veya bitişik parseller üzerinde üzümde en az on dekar, diğer meyve türlerinde en az yirmi beş dekar ve üzerinde yeni kapama meyve bahçesi tesis etmeleri ya da mevcut meyve bahçesi ve/veya üzüm bağını belirtilen asgari işletme büyüklüğüne çıkarmaları gerekiyor. 

Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredisi/finansmanı, arazinin tesviyesi ve drenajı ile ilgili altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak. 

MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ YATIRIM KREDİSİ KULLANDIRILMAYACAK! 

Muz yetiştiriciliğine yönelik olarak yeni yatırım kredisi/finansmanı kullandırılmayacak, işletme kredi/finansmanında ise özellikli kriter indirim oranları uygulanmayacak. 

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI YÖNETMELİĞİNE DİKKAT! 

Meyve bahçesi/bağ alanlarında yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanımlarında, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek-4’te yer alan il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylı Meyve Bahçesi Uygunluk Formunun ibraz edilmesi gerekiyor. 2024 yılı öncesinde tesis edilen meyve bahçelerinde bu belge istenmeyecek.