14 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik ile artık meyve bahçesi kurmak için meyve bahçesi kuracağınız arazinin bulunduğu İl yada İlçe Tarım Müdürlüklerinden izin almanız gerekiyor.

Meyve bahçesi kuracağınız alan eğer Ormandan tahsis edilen ağaçlandırma alanı yada 5 dekarın altında bir alan ise herhangi bir izine gerek olmadan meyve bahçesi kurabilirsiniz.

ARAZİNİN EĞİMİ YÜZDE 6'NIN ALTINDA İSE MEVYE BAHÇESİ KURULMASINA İZİN VERİLMEZ

Eğer meyve bahçesi kuracağınız alan 5 dekar ve üzerinde ise arazinin eğimi yüzde altının üzerinde olmalıdır. Arazi 5 dekar ve üzerinde ve eğimi yüzde altının altında ise yeni meyve bahçesi kurmanıza izin verilmez.

YÜZDE 6'NIN ALTINDAKİ EĞİMLİ ARAZİYE HANGİ ŞARTLARDA İZİN VERİLİYOR?

ESK'nın 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı, 2022 yılının üstünü örtmek için kurumun geçmişi silindi! ESK'nın 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı, 2022 yılının üstünü örtmek için kurumun geçmişi silindi!

Ancak, İlçe Tarım Müdürlüğü meyve bahçesi kuracağınız alanın işlemeli tarıma uygun olmadğına yada arazinin bulunduğu en küçük yerleşim birimi olan köy veya mahallede, çayır mera hariç toplam tarım alanının yüzde seksenden fazlasının dikili tarım alan olduğunu tespit ederse arazinin büyüklüğüne eğimine bakmadan meyve bahçesi kurmanıza izin verebilir.

MEVZUATA AYKIRI MEYVE BAHÇESİ KURANLAR HAKKINDA NASIL BİR İŞLEM YAPILACAK?

Diyelimki siz 14 Eylül 2023 tarihinden sonra İlçe Tarım Müdürlüğünden izin almadan mevzuata aykırı meyve bahçesi kurdunuz, kurduğunuz meyve bahçeside İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tespit edildi. O zaman İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yaptığınız işlemin mevzuata uygun olmadığı tarafınıza yazılı olarak bildirilir.Yukarıda belirtilen şartları sağlayarak izin almanız talep edilir.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarıldınız ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde mevzuata uygun olmadan kurduğunuz meyve bahçesini sökmediniz. O zaman uyarı tarihinden itibaren beş yıl süreyle Tarım Bakanlığı tarafından verilen hiçbir destekleme programından yararlandırılmazsınız.

Yazılı uyarı ve destekten yararlandırmama işlemlerinin tesis edilmesine rağmen üretime devam ederseniz, aykırı faaliyette bulunduğuzun tespit edildiği her yıl için meyve bahçesinden elde edeceğiniz yıllık brüt hasılasının yüzde birinden beşine kadar idari para cezası verilir. İdari para cezasının hesaplanmasına esas brüt hasıla, bir önceki takvim yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan üretimin yapıldığı il genelinin ortalama verim değeri ile rayiç fiyat dikkate alınarak hesaplanır.

Kaynak: www.tarimziraat.com / Ziraatçi