Konferansa; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Faruk Cirit, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarım Dairesi Başkanı Dr. Hakan Günlü, Eski Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile çok sayıda bürokrat ve STK temsilcisi katıldı.

Prof. Dr. Ersin İstanbulluoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı geniş katılımlı arama konferansında katılımcılar iklim değişikliklerinin tarım ve gıda sektörüne olan etkileri hakkındaki görüşlerini anlatırken Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı ve aynı zamanda TARPOL Sektörel Danışma Kurulu Üyesi olan Nihat Çelik de, arama konferansına katılarak iklim değişikliğinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine olan etkileri ile ilgili görüşlerini dile getirdi ve çok önemli bir konuyu gündeme getirmiş olmasından dolayı TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel Başkan Çelik, iklim değişikliklerinden küçükbaş hayvancılığın olumsuz etkileneceğine işaret ederek “Bizim asıl beklediğimiz felaket iklim değişikliğinden ziyade kırsaldan ve köylerden verdiğimiz göçtür. Dolayısıyla bu göçü önlemezsek kırsalda ve köylerde üretim yapacak insan kalmaz. Bu göçün tersine dönmesi ve geri döndürülmesi için hassas olmamız ve teşvik ve finansman sağlamamız gerekmektedir.

Kardelen Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı Kardelen Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı

Aşırı sıcaklık ve kuraklık sonucu yem hammadde üretim maliyetinin artması, yem kalitesinin bozulması, otlatma kapasitelerinin azalması, doğal kaynakların tahribata uğraması, aşırı sıcaklıktan dolayı hayvanların su tüketimlerinin artması, su kaynaklarının azalması, merada suya ulaşılabilirliğin zorlaşması,  hayvanların maruz kaldığı sıcaklık stresi nedeniyle verimlerinin düşmesi, hayvan kayıplarının yaşanması gibi faktörler küçükbaş hayvancılığımızın sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca meteorolojik olaylarda mevsim normallerinin dışındaki değişimler hayvanlara arız olan zararlıların ve hastalıkların biyolojilerinin değişmesi, hayvanların zararlı ve hastalıklara dirençlerini azaltacaktır“ dedi.