Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurettin Gülşen yetistiricisoruyor.com'da yetiştiricilerden gelen soruları cevaplandırıyor. Gülşen, bir yetiştiriciden gelen; ‘Koyun için hazır fabrika yemleri yerine şeker pancar küspesi ve mısır silajı verilir mi?’ sorusuna verdiği cevapla fabrika yemleri ve şeker pancarı küspesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Sanayiciden süt üreticisine baskı! Fiyatları düşürün yoksa sütünüzü almayız! Sanayiciden süt üreticisine baskı! Fiyatları düşürün yoksa sütünüzü almayız!

nurettin gülşen

Gülşen, yetiştiriciye verdiği cevapta şunları kaydetti:

Sayın yetiştirici,

Koyun için fabrika yemi ile pancar posası veya mısır silajı yedirilmez. Çünkü fabrika yemleri enerji ve protein yönünden zengin yemlerin bir karışımıdır. Aslında mısır silajı ve pancar posası gibi yem maddelerini hayvanların ihtiyaçlarına göre tamamlayan yemlerdir. Hayvanlarınızın verimi yoksa kaliteli silaj, yonca ve kuru ot gibi kaba yem kaynakları veya posalarla yem ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Eğer ileri gebelik ve sonrasında süt verim dönemindeyse veya kısa sürede kuzu besisi yapacaksanız bu kaba yem kaynaklarıyla hayvanların besin maddeleri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamazsınız. Fabrika yemi veya bunu oluşturan arpa ve mısır gibi tane yemleri, protein kaynağı olarak küspeleri kullanmak zorundasınız.

Fakat kaba yem kaynakları çeşitliyse, kaliteliyse, iyi bir şekilde kurutma veya silaj yaptıysanız ve zarar görmeyecek şekilde uzun süre iyi şartlarda muhafaza ediyorsanız fabrika yemlerinin yedirme miktarını azaltabilirsiniz. Öncelikli hedef her zaman kaliteli ve yüksek miktarda ucuz kaba yem beslemesi olmalıdır."    

Siz de hayvan besleme ve besleme hastalıkları üzerine karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak Prof. Dr. Nurettin Gülşen'e sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gülşen'e soru sormak için TIKLAYIN