TARIMDAN HABER ÖZEL / Ekim 2023’de besiye giren danalar ithal (Güney Amerika Etçi Irk) ve yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein sütçü ırklar olarak incelendi.

1-50 BAŞLIK BİR İŞLETMEYE GÖRE MALİYETLER İTHAL HAYVANDA 4 LİRA YERLİ HAYVANDA 1 LİRA ARTTI!

1-50 başlık işletme besi sonu karkas kg maliyetine göre Ekim ayında Güney Amerika etçi dana karkas besi üretim maliyeti 163,90 lira oldu. Eylül ayında Güney Amerika etçi dana karkas besi üretim maliyeti 160 lira idi. Buna göre, özel sektör tarafından Güney Amerika’dan ithal edilen etçi dana besi maliyeti bir ay içinde 4 lira yükseldi.

YERLİ ETÇİ DANA KARKAS KESİM MALİYETİ 233,7 LİRA OLDU!

Yine 1-50 başlık işletme besi sonu karkas kg maliyetine göre yerli etçi dana karkas kesim maliyeti Ekim ayında 233,70 lira olarak hesap edilirken, bu maliyet bir önceki ay 232,80 lira olarak hesaplanmıştı.

Yerli menşeli Ege-Marmara Holstein sütçü ırk dana besi maliyeti de Ekim ayında 214,70 lira olarak hesap edildi. Eylül ayı maliyet ise 213,80 lira olarak belirlenmişti.

EKİM AYINDA KESİM MALİYETLERİ ARTARKEN, KESİM FİYATLARI DÜŞTÜ!

Söz konusu maliyet hesabına göre Ekim ayında ithal etçi ırk karkas kg maliyeti 4 lira artarken, yerli menşeli etçi ve sütçü ırk karkas kg maliyeti ise 1 lira yükseldi. Ekim ayında karkas kesim maliyeti hem ithal hem de yerli hayvanda artarken, kesim fiyatları düşmüştü.

UKON tarafından 5 Ekim’de yayınlanan yağsız dana kesim fiyatı Türkiye ortalaması 240 lira iken 2 Kasım’da bu fiyat 233 liraya düşmüştü.

Besici isyan etti! Marketlerde satılan kurbanlıklar caiz değil... Besici isyan etti! Marketlerde satılan kurbanlıklar caiz değil...

KIRMIZI ETTE ÜRETİM MALİYETİ ARTARKEN, ESK İTHALATLA ET FİYATLARI BASKILAMAYA ÇALIŞTI!

Hem ithal hayvanda hem de yerli hayvanda üretim maliyetinin yükselmesi, et fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. Et ve Süt Kurumu, kesim fiyatlarını baskılamak için yoğun bir ithalat yapsa da üretim maliyetlerindeki artış bir şekilde et fiyatlarına da yansıyacak. 

besi maliyeti-1