Bakanlık, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için duyuru yayımladı. Ancak müracaatların belirtilen sayının 2 katı olduğu için her bir müracaatçıdan %50 azaltmaya gidildi. Her bir müracaatçıya ön başvurusunda belirtilen hayvan sayısının %50'si kadar ithalat izni verilecek. Kontrol belgesi başvuruları 31 Temmuz 2023'e kadar yapılabilecek ve daha sonra kabul edilmeyecek. Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yapılabilecek. Başvuruda "Besilik Erkek Sığır İthalatı Uygulama Talimatı" nda belirtilen hususlar dikkate alınacak.

60 gebe düve için ihale yapılacak! 60 gebe düve için ihale yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı duyuru ;

Bakanlığımız web sayfasında 22.03.2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır için ithalat duyurusu yapılmıştı.

​• Duyuru metninin 5 inci maddesinde “müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidileceği” belirtilmişti.

• Müracaat yapılan hayvan sayısı, belirtilen sayının 2 (iki) katı olması nedeniyle; duyuruda da belirtildiği gibi her bir müracaatçıdan % 50 oranında azaltmaya gidilmiştir.

• Buna göre her bir müracaatçıya ön başvurusunda belirtilen hayvan sayısının % 50 si kadar hayvan için ithalat izni verilecektir. (Örneğin başvurusunda 500 baş hayvan için başvuruda bulunmuş ise bunun yarısı kadar 250 baş için kontrol belgesi onaylanacaktır.)

• Bu kapsamda yapılacak kontrol belgesi başvuruları 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. 

• Bu tarihten sonra kontrol belgesi başvurusu alınmayacaktır.

• Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

• Kontrol Belgesi başvurularında “Besilik Erkek Sığır İthalatı Uygulama Talimatı” nda belirtilen hususlar esas alınarak başvuruda bulunulacaktır. 

İlgililere ilanen duyurulur.