SADETTİN İNAN / Et ve Süt Kurumu, bir taraftan canlı hayvan bir taraftan da et ithalatına yoğun bir şekilde devam ederken, karkas ve kemiksiz lop et ithalat sözleşmelerinde büyük bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. 

ESK'LI BÜROKRATLAR NEYİNE GÜVENEREK BU SÖZLEŞMELERE İMZA ATIYOR?

Türkiye, savaşta bulunan Ukrayna’dan bile kemiksiz sığır eti ithalatı sözleşmesi yaparken, ithalat sözleşmelerinde ESK'nın firmalardan istediği kesin teminat yüzde 1'e kadar düşürüldü. Diğer yandan teminat dahi vermeyen firmalara, ithal edilecek etin parasının hemen peşin olarak ödeneceğine yönelik sözleşmeler imzalanması, ESK'lı bürokratlar tarafından Türkiye’nin yurt dışında ne kadar aciz duruma düşürüldüğünü gözler önüne serdi.

İTHAL ETLER TÜRKİYE'DE TAHLİL EDİLMEDEN PARASI PEŞİN ÖDENECEK!

ESK'nın normal şartlarda ithal etlerin, Türkiye'de belli tahlillerinin yapıldıktan sonra etin parasını ödemesi gerekirken, yapılan sözleşmelerle daha etler mahreç ülkeden çıkmadan peşin olarak ödenecek olması dikkat çekti. 

600 BİN BAŞ BESİLİK İTHALATINDAKİ BELİRSİZLİK ET FİYATLARINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR!

ESK tarafından yapılacak 600 bin baş besilik hayvan ithalatında belirsizlik devam ederken, bu belirsizlik et fiyatlarının da sürekli artmasına neden oluyor. Karkas kesim fiyatları bazı bölgelerde 360 liraya kadar çıkarken, ESK, ithalat belirsizliğinden dolayı artan et fiyatlarını sözde baskılamak için 3 ayrı ülke ile karkas ve kemiksiz lob et ithalatı ile ilgili sözleşme yaptı.

Savaş halindeki Ukrayna’dan bile kemiksiz et ithalat sözleşmesi yapan ESK’nın bu sözleşmelerde büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.  

POLONYA'DAN 2, UKRAYNA VE FRANSA'DAN BİRER İTHALAT SÖZLEŞMESİ 

ESK; Polonya’dan 2, Ukrayna ve Fransa’dan birer olmak üzere yapılan 4 ayrı sözleşme ile toplam 16 bin 800 ton kemiksiz ve karkas et ithal edecek.

Tarımdan Haber, ESK’nın 3 ayrı ülkeden ithal edeceği toplam 16 bin 800 ton karkas ve kemiksiz lop et ithalatı ile ilgili yapılan skandal sözleşme bilgilerine ulaştı.

POLONYA’DAN İKİ AYRI SÖZLEŞME! 10 BİN TON KARKAS ET, 3 BİN TON KEMİKSİZ LOP ET İTHAL EDİLECEK!

ESK, Polonya’da iki ayrı sözleşme yaptı. Birinci sözleşmeye göre; 10 bin ton karkas et, 5,49 Euro’dan ithal edilecek. Etler 31 Mart’a kadar Türkiye’ye teslim edilecek. Sözleşme yapılan firmadan yüzde 2 teminat istenirken, eti parası da teslimden 3 gün içinde ödenecek.

KEMİKSİZ LOP ETİN PARASI DAHA ÜLKEDEN ÇIKMADAN HEMEN PEŞİN ÖDENECEK!

Polonya’dan diğer bir firmayla yapılan ikinci sözleşmede ise 3 bin ton kemiksiz (lop) sığır eti ithal edilecek. 3 bin ton kemiksiz lop etler 31 Mart’a kadar Türkiye’ye teslim edilmesi gerekiyor. Yapılan sözleşmeye göre lop et 7,20 Euro’dan ithal edilecek. Bu firmadan normalde yüzde 6 olması gereken kesin teminat yüzde 1’e düşürülürken, 3 bin ton lop et daha mahreç ülkede teslim alınır alınmaz parası peşin ödenecek.

EN VASIFSIZ HAYVANIN ETİNİ DEĞERLİ BİR FİYATTAN ALINACAK!

ESK’nın bürokratları, Polonya’da 3 bin ton kemiksiz lop et ithalatı ile ilgili yaptığı sözleşmede bu firmaya hem fiyat bakımından hem de teminat ve peşin ödeme konusunda büyük bir kıyak geçerken, lop etler için kesilecek hayvanların 220-250 kg arası en vasıfsız hayvanların bile bulunması dikkat çekti.  

SAVAŞ HALİNDEKİ UKRAYNA’DAN 800 TON KEMİKSİZ ET İTHAL EDİLECEK!

ESK’nın savaş halindeki Ukrayna’dan bile kemiksiz et ithalatı ile ilgili sözleşme yapması, ülke hayvancılığının geldiği acı noktayı göstermesi bakımından önemli bulunuyor. ESK, Ukrayna’dan 800 ton kemiksiz eti 2 dönem halinde 6,3 Euro’dan ithal edecek. Birinci kısım 400 ton kemiksiz et 31 Mart’a kadar, ikinci kısım diğer 400 ton kemiksiz ette 30 Nisan’a kadar teslim edilecek. Yine bu firmadan da en düşük kesin teminat yüzde 1 istenirken, kemiksiz etin parası da Polonya’daki firma gibi daha ürün mahreç ülkeden çıkmadan hemen peşin ödenecek.

FRANSA’DAN 3 BİN TON KARKAS ET İTHAL EDİLECEK!

ESK, Fransa’dan da 3 bin ton karkas et ithalatı ile ilgili sözleşme yaparken, 3 bin ton karkas et 6,29 Euro’dan ithal edilecek. Teslimat 31 Mart’a kadar yapılması gerekiyor. Yine bu firmadan da yüzde 1 kesin teminat alınırken, ödeme de evrakların tesliminden hemen 3 gün içinde ödenecek.

TEMİNAT DAHİ VEREMEYEN FİRMALARA ETİN PARASI PEŞİN ÖDENECEK!

İnek kesim 15 lira, dana kesim 20 lira yükseldi! Güncel inek, dana ve düve kesim fiyatları… İnek kesim 15 lira, dana kesim 20 lira yükseldi! Güncel inek, dana ve düve kesim fiyatları…

ESK’nın 3 ayrı ülkeden yapacağı karkas ve kemiksiz lop et ithalatı ile ilgili yaptığı sözleşmeler, hayvancılıkta yaşanan sıkıntılı sürecin ötesinde Türkiye’nin ESK’lı bürokratlar tarafından yurt dışında ne kadar aciz duruma düşürüldüğünü gözler önüne sererken, bu sözleşmeler kamu bürokrasisi açısından tam bir skandal olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin teminat dahi veremeyecek firmalarla et ithalat sözleşmesi yaparken, etin parasının da daha ülkeden çıkmadan hemen peşin ödeneceğine yönelik sözleşmelere imza atılması, yaşanan skandalı gözler önüne serdi.