SADETTİN İNAN / İthal ette yeni bir skandal patlak verdi. Et ve Süt Kurumu’nun, et ithal eden firmalarla Tarım Bakanlığının mevzuatına aykırı bir şekilde sözleşme yaptığı ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığının ette hijyen yönetmeliğine göre soğutulmuş etten elde edilecek kıymaların, kesim tarihinden itibaren 6 gün içinde hazırlanması gerekirken, ESK’nın ithal ettiği etle ilgili olarak firmalara 8 gün şartı koyduğu ve sözleşmeleri de buna göre yaptığı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan skandal sözleşme, ESK mağazalarında ve PERDER üyesi marketlerde satılan ithal indirimli etlerin Bakanlığın hijyen yönetmeliğine aykırı bir şekilde satıldığını ortaya koydu.

İTHAL ETLER KİME SATILIYOR? YOLSUZLUK İDDİALARININ ARDINDAN HİJYEN SKANDALI!

Et ve Süt Kurumu, PERDER üyesi marketlere verdiği ithal etlerin denetiminin yapılıp yapılmadığına yönelik kamuoyunda gündeme gelen yolsuzluk iddialarına yönelik derin bir sessizliğe bürünürken, bu marketlerde satılan ithal etlerle ilgili yeni bir skandal patlak verdi.

YÖNETMELİKTE DİKKAT ÇEKEN 6 GÜN ŞARTI

Tarım ve Orman Bakanlığının 27 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine göre, marketlerde veya kasaplarda satılan kıymanın, hayvan kesiminden sonra 6 gün içinde işlenmesi gerekiyor. Yani karkas etin hijyen açısından 6 gün içinde işlenerek, kıyma haline getirilmesi isteniyor.

Söz konusu yönetmeliğin ‘Üretim Sırasında ve Sonrasında Hijyen’ başlıklı 31. Maddesinin ‘b’ bendinin ikinci maddesinde, bu durum şu şekilde ifade ediliyor; ‘Kırmızı soğutulmuş etten elde edilecek kıymalar, kesim tarihinden itibaren 6 gün içinde hazırlanır’ Hijyen kuralları açısından bu sürenin dışında kıymanın hazırlanamayacağı özellikle vurgulanıyor.  

ESK FİRMALARLA 8 GÜN ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İMZALIYOR! 

Et fiyatı 10 lira düştü! Vatandaş 510 liraya kıyma tüketebilir mi? Et fiyatı 10 lira düştü! Vatandaş 510 liraya kıyma tüketebilir mi?

Ancak Et ve Süt Kurumu’nun yurt dışından ithalatını yaparak kendi mağazalarında ve PERDER üyesi marketlerde satışı yapılan ithal ette, hijyen yönetmeliğinde belirtilen 6 gün şartına uymayarak ithalatçı firmalarla ithal etin teslim süresi olarak 8 gün üzerinden sözleşme yaptığı ortaya çıktı.

ESK’nın 2023’ün Aralık ayında bir ithalatçı firma ile yaptığı sözleşmede metni skandalı gözler önüne serdi. Sözleşmede etin teslim süresi 8 gün olarak belirlenirken, teslim süresi 9’uncu güne sarkmış olan teslimatlar için ise yapılacak muayenelerde etlerin tüketimine mani herhangi bir uygunsuzluk olmaması halinde etin kabul edileceği ancak firmaya emtia bedelinin yüzde 5 altında ödeme yapılarak cezai müeyyide uygulanacağı belirtiliyor.

TESLİM SÜRESİ 9 GÜNÜ GEÇEN ETLER KABUL EDİLMİYOR

9’uncu gün yapılan teslimlerde tüketime mani bir uygunsuzluğun tespiti halinde ve 9’uncu günü geçen teslimlerde ise etin alınmayarak reddedileceği kaydediliyor.

Görüleceği üzere ithal etin teslim süresiyle ilgili ortaya çıkan sözleşme şartları hijyen açısından yaşanan skandalı gözler önüne seriyor.

Ithal Et-4

HİJYEN YÖNETMELİĞİNİN KIYMADA 6 GÜN ŞARTIYLA İLGİLİ MADDESİ

Hiyjen Maddesi