Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü ’Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel’’ projesi kapsamında teknik eleman arıyor.

Başvurucak adayda aranan şartlar ;

Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu! Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!
 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin Ziraat Fakültesi Hayvansal üretim/Zootekni bölümü, Veteriner Fakülteleri, Meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,
 3. Askerlikle ilkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tescilli olması,
 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
 5. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve hileli iflas suçlarından hüküm giymemiş olması,
 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir.)
 7. Projenin yürütüleceği il ya da ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 5. İkametgah belgesi
 6. Sürücü belgesi
 7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
 8. Sabıka kaydı belgesi
 9. Sağlık raporu (Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması ibaresi mutlaka olmalıdır)

MÜRACAAT YERİ

Müracaatlar Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne (Bahçelievler Mah. Şehit Pilot Teğmen Hasan Diker Cad. No:3 / BURDUR)

 SON BAŞVURU TARİHİ

Müracaatlar Posta yolu yada  şahsen yapıla bilinecek. Son müracaat 16 MART 2023 mesai bitimine kadar yapılacak. Postadan kaynaklanan gecikmeler ile 16 MART 2023 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.