Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bazı birimleri ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 19 bin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı işletmelerde çalışan bin 400 işçinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İşçi sendikası Öz Orman-İş ile işveren sendikası TÜHİS arasında 6 Mart 2019 tarihinden beri devam eden TİS müzakereleri, 6 Mayıs 2019’da anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve konu resmî arabulucuya intikal etmişti. İŞKUR tarafından atanan resmî arabulucunun tarafları uzlaştırma çabaları da sonuç vermedi. Arabulucunun, İŞKUR’a verdiği uzlaşmazlık raporu, 28 Haziran 2019’da Öz Orman-İş’e tebliğ edildi.

Yasa gereği, gelinen noktada, Öz Orman-İş Sendikası’nın 60 gün içerisinde grev kararı alması ve grevi uygulaması gerekiyor.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, kamudaki Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanabilmesi için, öncelikle işçi konfederasyonları ile Hükümet arasındaki Kamu Sözleşmeleri Çerçeve Protokolunun imzalanması gerektiğini belirterek, “Çerçeve Protokolu ortaya çıkmadan, Kamu İşveren Sendikaları hiçbir sözleşmeyi sonuçlandıramamaktadır. O bakımdan, Hükümetin bu konuda hızlı adım atmasını bekliyoruz.” dedi.