Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü toplantı salonunda düzenlenen görüşmede FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ortaklığıyla gerçekleştirilen “Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya FAO Türkiye İzleme Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal, Proje Koordinatörü ve FAO Temsilcisi Sibel Tekin, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Hurma, Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği Üyeleri Süleyman Bezirgan, Ali Hakan Doğanuz, Seray Kuyumcu, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve teknik personel katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda arazi tahribatının dengelenmesi için hedeflerin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunması amacıyla yapılan Yukarı Sakarya Havzasında yapılacak uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Proje sürdürülebilir arazi yönetim prensipleri doğrultusunda çevre dostu tarımsal uygulamalar için seçilen pilot alanlarda 48 ay içerisinde uygulanacak olup; bu kapsamda elde edilen kazanımlar uygulamalı çiftçi okulları ile çiftçilere aktarılacaktır. Proje pilot alanlarında azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim (işlemesiz tarım), organik tarım, baklagil rotasyonu, sürdürülebilir sulama yönetimi için modern sulama teknikleri ve uygulamaları(damla sulama, su hasadı) ve yine sürdürülebilir toprak- arazi- gübre yönetimi kapsamında malçlama, gübre yönetimi, kurağa toleranslı tohum çeşitleri uygulaması, tarımsal ormancılık, su ve rüzgar erozyon kontrolü, biyo-çeşitlilik ve mera yönetimi gibi konularda eğitim ve demonstrasyonlar yapılması planlanmıştır.

Tarım Bakanlığı ve FAO ortaklığında hazırlanan proje kaynağı ile Sivrihisar ilçesinde uygulama çalışmaları başlatılan proje kapsamında:

1.     250 dekar alanda 5 çiftçiye % 100 hibeli Macar Fiği tohumu sağlanarak ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile nadas alanlarının değerlendirilmesi, hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve topraktaki azot miktarının artırılması amaçlanmıştır.

2.     Nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla Koçaş Mahallesinde, 27 çiftçiye, 300 dekar alanda, %100 hibeli sertifikalı nohut tohumu ve leonardit gübresi temin edilerek ekimi sağlanmıştır. Sertifikalı nohut tohumu ve doğal leonardit gübresi kullanılmak kaydıyla nohutta %50 oranında verim artışı sağlanmıştır.

Tosun, düve, erkek manda, inek, dişi manda kesim fiyatları değişmedi! ESK yerli kesim yapamıyor! Tosun, düve, erkek manda, inek, dişi manda kesim fiyatları değişmedi! ESK yerli kesim yapamıyor!

3.     Hayvan gübresinin tarlalarda kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 adet katı gübre dağıtma makinesi %100 hibeli olarak Paşa Kadın ve Nasrettin Hoca köylerinde çiftçilerin kullanımına sunulmuştur.

4.     Su tasarrufu amacı ile 108 dekar alanda 6 çiftçiye şeker pancarında damlama sulama sistemi %100 hibeli olarak gelecek sezon kullanıma sunulmak üzere temin edilmiştir.

5.     Proje kapsamında 500 dekar alanda 33 çiftçiye %100 hibeli organik gübre ve buğday tohumu dağıtımı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

6.     Kadın çiftçilere yönelik olarak 500 m2 alanda sera kurumu yapılmakta olup, burada üretilecek ürünlerin kurutulması amacıyla raflı sistemli kurutma ünitesi hibe edilmiştir.

7.     100 dekar mera alanında mera ıslahı amacı ile tuz çalısı dikimi gerçekleştirilmiştir.

8.     Tarım Okulları ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve seracılık alanında uzman ekiplerce uygulamalı eğitim verilecektir.

9.     Rüzgar erozyonunun önlenmesi amacıyla 5000 m uzunluğunda rüzgar perdesi uygulaması yapılacaktır.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında, küresel ölçekte Arazi Tahribatının Dengelenmesine (ATD) yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)  12. Taraflar Konferansında (COP 12) ülkelerin Arazi Tahribatının Dengelenmesine Yönelik Ulusal Hedeflerini belirlemesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye ulusal hedeflerini belirleyen öncü ülkelerden biri olmuştur. Ülkemizde ATD yaklaşımının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, belirlenen hedeflere ulaşılması, gerçekleşmelerin izlenebilmesi ve ATD hedeflerinin faaliyete dökülmesi amacıyla Bakanlığımız adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi" hayata geçirilmiştir.

Projenin finansmanı, GEF (Uluslararası Çevre Fonu) tarafından %100 hibe olarak temin edilmiş olup 2,4 Milyon ABD Doları'dır. Projenin "Bileşen 3" kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya Havzası'nda; iklim dostu tarım uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Proje ile Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) uygulamaları sektörler arası koordinasyonla havza temelli, entegre ve katılımcı planlamayla gerçekleştirilmektedir.