TARIMDAN HABER ÖZEL / Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 23 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak gelir tablosunu açıkladı.

Açıklamada, “Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 31 Mart 2024 tarihli gelir tablosu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Hatmi Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı Hatmi Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı

Buna göre şirket Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi kapsamında vergi dairesine sunulan rakamlara göre 131.738.827 TL zarar etti.

Önemli not: Söz konusu tablo, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir ve şirketin açıklayacağı 2024 yılı 1. çeyrek bilançosunu ifade etmemektedir. Gelir tablosu şu şekilde;

G Ü B R E Y E N İ

GÜBRETAŞ BÜTÜN GÜBRE ÇEŞİTLERİNDE EN PAHALISI!

Gübretaş’ın güncel satış fiyatları incelendiğinde bütün gübre çeşitlerinde diğer firmalara göre çiftçiye daha pahalı gübre sattığı görülüyor.

GÜBRETAŞ İLE DİĞER GÜBRE FİRMALARININ FİYAT FARKI!

Gübre firmalarının 24 mayıs sirkülerine göre; Gübretaş üre gübresini 15480 TL/tondan satarken diğer firmalar 12500 ile 13250 TL/ton arasında değişiyor. Yine Can gübrede de Gübretaş 9800 TL/tondan satarken diğer firmalar 8300 ile 9250 TL/ton arasında değişiyor. DAP gübreyi Gübretaş 19980 TL/tona satarken, diğer firmalar 18500 ile 19100 TL/ton arasında satıyor. NP 20.20.0+ZN gübresini Gübretaş 14300 TL/tona satarken, diğer firmalar 12600 ile 13500 TL/ton fiyattan satıyor. NPK 15.15.15 gübresini Gübretaş 15200 TL/tondan satarken, diğer firmalar 13250 ile 13900 TL/tona satıyor.