Gübretaş tarafından 6 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerle İlgili Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Sonucu hakkında açıklama yapıldı.

Tarım Kredi Yağ’dan kayıp 2500 ton ham yağ iddialarına stratejik açıklama! Tarım Kredi Yağ’dan kayıp 2500 ton ham yağ iddialarına stratejik açıklama!

Açıklamada, Gübretaş’ın ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 2024 yılında yapmayı planladığı satışların Gübretaş’ın kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10’u aştığı, bu nedenle bu ilişkili taraf ile yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak şirket yönetimince, belirlenen şartların piyasa koşullarına uygun olup olmadığının ilgili tebliğ çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği, Gübretaş’ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne yapmayı planladığı gübre satışlarındaki prim, iskonto, kampanya vb. uygulamaların diğer alıcılar için de geçerli olduğu, satışlarda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve diğer alıcılar arasında önemli fiyat farklılıklarının olmadığı, küçük farkların ise değişik tarihlerdeki siparişler sebebiyle sirkü fiyatlarındaki değişikliklerden ve uzak veya yakın teslim mesafelerinde satış fiyatlarının değişmesi nedenlerinden kaynaklandığı, Gübretaş’ın ilişkili tarafı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 2024 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

İlişkili tarafımız durumundaki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 2024 yılı içerisinde yapılacak olan gübre satışları hakkında, II-17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlığı altındaki 10. maddesi gereği hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket Gübre Satışlarına İlişkin Değerleme Raporu Sonucu

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’nin 2024 yılında ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapmayı planladığı “yaygın ve süreklilik arz eden işlemler”in Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygunluğu açısından değerlendirilmesinde,

1. Gübretaş’ın ilişkili taraflarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 2024 yılında yapmayı planladığı satışların Gübretaş’ın kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10’u aştığı, bu nedenle bu ilişkili taraf ile yapılması planlanan satış işlemleriyle ilgili olarak şirketimiz yönetimince, belirlenen şartların piyasa koşullarına uygun olup olmadığının ilgili tebliğ çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği,

TARIM KREDİ'YE UYGULANAN İSKONTOLAR DİĞER ALICILARA DA UYGULANIYOR

2. Gübretaş’ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne yapmayı planladığı gübre satışlarındaki prim, iskonto, kampanya vb. uygulamaların diğer alıcılar için de geçerli olduğu, satışlarda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve diğer alıcılar arasında önemli fiyat farklılıklarının olmadığı, küçük farkların ise değişik tarihlerdeki siparişler sebebiyle sirkü fiyatlarındaki değişikliklerden ve uzak veya yakın teslim mesafelerinde satış fiyatlarının değişmesi nedenlerinden kaynaklandığı,

TARIM KREDİ'YE YAPILAN SATIŞ FİYATLARI PİYASA KOŞULLARINA UYGUN

3. Gübretaş’ın ilişkili tarafı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 2024 yılında yapmayı planladığı satışlar için öngörmüş olduğu fiyatların piyasa koşullarına uygun olduğu, sonucuna varılmıştır.