Tarım Kredi Koopretiflerinin iştiraki olan Gübretaş hisselerinde yaşanan sert düşüşle ilgili olarak bugün akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

AÇIKLAMA YAPMAK 7 GÜN SONRA AKILLARINA GELDİ: KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME İHTİYACI HASIL OLMUŞTUR!

"Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören payları ile ilgili olarak son günlerde hisse fiyatında meydana gelen olağandışı hareketlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Şirketimiz, 1952 yılında kurulmuş olup Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ilk 15 şirketten birisidir. Şirketimizin %75,95 hissesi ana hissedar olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir. Kalan %24,05 pay senedinin tamamına yakın kısmı ise halka açık olup BİST ’te işlem görmektedir.

FİNANSAL TABLOLARIMIZA ETKİ EDECEK HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Tarım Kredi Grubu’nun en önemli şirketlerinden biri olan Gübretaş olarak tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik eden en büyük şirket olma misyonumuz devam etmektedir. Bu kapsamda; 2022 yılsonu konsolide ciromuz 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 757 milyon TL’dir. 2023 yılında ise ilk 9 aylık gerçekleşmelere göre konsolide ciromuz 20,5 milyar TL olup, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 565 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

TARKİM HALKA ARZINA 4,1 KAT TALEP GELDİ!

Bunun yanı sıra Gübretaş; Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin %100, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.’nin %30,48, Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.’nin %15,78 ve Razi Petrochemical Co.’nun %48,88 pay sahibidir. Gübretaş’ ın esas faaliyetlerinin yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetleri de ciro ve kârlılık bağlamında olumlu bir şekilde devam etmektedir. Nitekim Tarkim A.Ş.’nin Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılardan 4.1 kat talep gelmiş olması, şirketimize ve iştirakimize olan teveccühü göstermektedir. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ise kamuoyu ile daha önceden paylaşıldığı üzere, faaliyetlerine ve yatırımlarına planlandığı şekilde devam etmektedir.

SERMAYE ARTIRIMA ENGEL OLAN RAZİ İLE İLGİLİ DAVA BİLİNEN BİR DURUM!

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve 76-1671 sayılı Kararı ile bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu dava gerekçe gösterilerek bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemiştir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki söz konusu dava geçmiş yıllardaki bağımsız denetim raporlarında yer almakta olup, iştirakimizce söz konusu dava süreci yakinen takip edilmektedir. Dolayısıyla bahse konu dava, geçmiş yıllarda bağımsız denetim raporlarına konu edilen bir husus olup, iştirakimiz veya Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir.  Diğer taraftan Razi Petrochemical Co.’da sermaye şirketi olup ortakların ve Şirketimizin olası risklere karşı sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır.

Kuduz köpek nakliyle ilgili iddialara yanıt geldi! Kuduz köpek nakliyle ilgili iddialara yanıt geldi!

SERMAYE ARTIRIM TALEBİNİN REDDEDİLMESİ GÜBRETAŞ'IN FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK!

Sonuç olarak, Gübretaş 7 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak ve %30 pazar payı ile sektör lideri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Nitekim reddedilen husus Şirket öz kaynaklarında bulunan geçmiş yıllardan birikmiş kaynakların sermayeye eklenmesidir. Şirketimize herhangi bir fon girişi ve çıkışı yaratmayan bir husustur. Ana hissedarımız olan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği güç ve destekle Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir. Şirketimizin hisse fiyatlarında son dönemde meydan gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir"