Gübretaş'ın 28.10.2015 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında satış işlemlerinin yürütülmesi için şirket idaresi, katılanların oy birliğiyle yetkilendirildi.

Şeker fabrikasının arazisi 58 milyon liraya özelleştirildi! Şeker fabrikasının arazisi 58 milyon liraya özelleştirildi!

Konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen özel durum açıklamasında şunlar kaydedildi:

Şirketimizin 28.10.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. nezdinde Şirketimizin sahip olduğu yüzde 40 oranındaki hisselerimizin; Satış tutarının peşin olarak tahsil edilmesi, Şirketimize ait teminat, kefalet, garantörlük, ipotek ve benzeri tüm mükellefiyetlerimizin de devredilmesi şartıyla 21.200.000-USD (Yirmibirmilyon İkiyüzbin Amerikan Doları) bedel karşılığında dolaylı bağlı ortaklığımız Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ne satış işleminin yapılmasına, bu konudaki gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için Şirketimiz idaresinin yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

Negmar Denizcilik A.Ş'nin, 14 ulusal ve uluslararası şirketi, 3 uluslararası yatırımcısı, 4 merkez ofisi ve 1000'e yakın çalışanı bulunuyor.