TARIMDAN HABER ÖZEL / Ülkede et fiyatlarını yakından ilgilendiren dana besi maliyetleri belli oldu. UKON Ağustos ayına göre ithal ve yerli hayvan besi karkas maliyetlerini çıkardı. 

UKON’un ortaya çıkardığı dana karkas besi üretim maliyet tablosu ülke hayvancılığı açısından acı bir tabloyu da gözler önüne serdi. Besiciliği, hayvan ithal ederek yapan üreticiler bugünkü karkas kesim fiyatlarına göre (242 lira) para kazanırken, besilik hayvan ithal etmeyip yerli hayvan besleyerek besicilik yapan üreticiler ise zarar ediyor.

UKON’un, Ağustos ayı dana karkas besi üretim maliyet hesabı; 50, 100, 250, 500, 1000 ve 1000 baş üzeri 6 ayrı işletme sayısına göre yapıldı.

KARS PAZARINDAKİ ETÇİ HAYVANIN BESİLİK MALİYETİ EN YÜKSEK ÇIKTI!

UKON en son et kesim fiyatlarını açıkladı! UKON en son et kesim fiyatlarını açıkladı!

Avrupa ve Güney Amerika ithal besilik hayvan ve iki ayrı yerli hayvan pazarındaki fiyatlar dikkate alınarak yapılan dana karkas besi üretim maliyetinde en düşük maliyet hesabı Avrupa’dan ithal edilen besilik hayvanlarda çıkarken, en yüksek maliyet ise Kars’taki yerli hayvan pazarında çıktı. 

1-50 BAŞLIK İŞLETMEYE GÖRE AVRUPA'DAN İTHAL ETÇİ BESİLİK HAYVANIN MALİYETİ İLE KARS PAZARINDAKİ ETÇİ HAYVANIN MALİYETİ ARASINDA 82,3 LİRA FARK VAR!

1-50 başlık işletme besi sonu karkas kg maliyeti, ithal Avrupa etçi hayvanında 155 lira olarak belirlenirken, Güney Amerika ithal etçi hayvanda maliyet 164,40 lira olarak belirlendi. Yerli hayvan maliyetinde ise Kars ve EGE-MARMARA Pazar fiyatlarına göre yapılan maliyet hesabında, Kars etçi hayvanın maliyet hesabı 237,30 lira, Ege-Marmara Holstein hayvan maliyeti ise 218,50 lira oldu. 

250-500 BAŞLIK İŞLETMELERDE BESİ MALİYETİ 3 LİRA DÜŞÜYOR

250-500 başlık işletmelerde besi sonu karkas kg maliyeti ithal hayvanda hayvan başına 2.6 lira yerli hayvanda ise 3 lira düşüyor. 

MALİYET HESABI ÜLKE HAYVANCILIĞINDA ACI TABLOYU ORTAYA KOYDU!

UKON tarafından yapılan besi maliyet hesabı ülke hayvancılığı açısından acı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Et fiyatları açısından Türkiye’nin besilik hayvancılıkta ithalata mahkum olduğunu ortaya koyarken, bu tablo yerli hayvancılığında her geçen gün geriye gittiğini gözler önüne koydu. 

besi maliyeti