Milli Gazete’nin Tarım Bakanlığında yaşanan ve kamunun 60 milyon lira zarar etmesine neden olacak olan büyük yolsuzlukla ilgili gündeme getirdiği haberler taraflarda büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Gerçek olmayan beyanlarla 60 milyon lira ‘Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’ yolsuzluğu farklı bir mecraya çekilerek üstü örtülmeye çalışılırken, eski Tarım Bakanlarından Mehdi Eker’den de konuyla ilgili talihsiz bir açıklama gelmesi manidar bulundu. 

Mehdi Eker, Milli Gazete’nin 60 milyon lira ÜDTS yolsuzluğu haberlerinde gerçek bilgi ve belgelerin ortaya konulmayarak kendisi ile ilgili iftira atıldığını iddia ederek Milli Gazete'ye açıklama gönderdi. Milli Gazete'de Mehdi Eker'e belgelerle cevap verdi.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Bakanlığında 60 milyon lira Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS) yolsuzluğunu kucağında bulan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, kamu zararının önüne geçmek için mahkemeleri harekete geçirmesi gerekirken sessizliğe bürünürken, eski Tarım Bakanlarından Mehdi Eker’den ise 60 milyon lira ÜDTS yolsuzluğu ile ilgili gazetemize talihsiz bir açıklama gönderildi. Mehdi Eker, sözde yalan haber yapılarak kendisine iftira atıldığını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek iddiasıyla gönderdiği açıklamada, reşmen Bakanlığın  kayıtlı belgelerini ve mahkeme kayıtlarına girmiş bilirkişi raporuyla tespit edilmiş büyük yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışması manidar bulundu. 

MEHDİ EKER 60 MİLYON LİRA YOLSUZLUKTA GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERMEKTEN BİLE ÇEKİNMEDİ! 

Mehdi Eker, kendisinin Bakanlığı döneminde yaşanan 60 milyon lira ÜDTS yolsuzluğu haberleri ile ilgili gazetemize gönderdiği açıklamada, yolsuzlukla ilgili gerçeklerin üstünü örtmek için kamuoyuna yanlış bilgi vermekten bile çekinmemesi, Milli Gazete’nin ÜDTS yolsuzluğu haberlerinde haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.  

MEHDİ EKER TOPU FARUK ÇELİK’E ATTI AMA ORADA DA GERÇEKLERİ KAMUOYUNDAN GİZLEDİ! 

Mehdi Eker, gazetemize gönderdiği açıklamada, kendisinden sonra göreve gelen Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde ÜDTS ihalesinde yaşanan kamu zararı ile ilgili mahkemeye soruşturma izni verildiğini, savcılık soruşturması sonucunda ise takipsizlik kararı verildiğini iddia etti. Eker, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini iddia ederek, verilmeyen bir karar üzerinden kendisini aklamaya çalışması ve ÜDTS ile ilgili gündeme gelen 60 milyon lira yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışması manidar bulundu. 

1-1

MEHDİ EKER’İ YALANLAYAN İŞTE BAKANLIK BELGESİ! BELGE 1

ÜDTS ihalesinde mevzuata aykırı, gerçek dışı raporlar ve işlemler ve kararlar ile ihalede açıklık ve rekabet ilkelerinin gerçekleşmesini önledikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 bakanlık personelinin ifadesi alınması için 24.04.2017 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığından soruşturma izni istiyor. Ancak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı söz konusu Bakanlık personelinin ifadesinin alınmasına izin vermiyor. BELGE 1’de, dönemin Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Mustafa Caygın imzalı, 24.01.2018 tarihli yazısında Mehdi Eker’in iddiasının aksine Müsteşarlık Makamınca söz konusu personelle ilgili olarak soruşturma izninin verilmediği açıkça ortaya konuluyor. 

2-1

3

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU DA MEHDİ EKER’İ ELE VERDİ! BELGE 2

Diğer yandan mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin konuyla ilgili tespitleri de Bakanlık personeline yönelik yürütülen soruşturma dosyasının nasıl kapatıldığını bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Bilirkişi heyetinin tespitine göre, ÜDTS ihalesinde yaşanan ve kamu zararına neden olan Bakanlık personeli için istenilen soruşturma izni Tarım Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermiyor, savcılık da bu karara itiraz etmeyerek dosyayı kapatıyor. 

SORUŞTURMA DOSYASI USULSÜZLÜK BULUNAMADIĞI İÇİN DEĞİL BAKANLIK İZİN VERMEDİĞİ İÇİN KAPATILIYOR!

Bilirkişi heyetinin konuyla ilgili BELGE 2 ve 3’ teki tespiti şöyle: “Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 18.12.2017 tarihli kararı ile soruşturma izni verilmemesine karar verdiği, Soruşturma izni verilmemesine dair kararın 30.01.2018 tarihinde tebliği edildiği, karar ön inceleme raporu ve ekindeki belgelerin incelenmesi sonucu verilen kararın dosyadaki delilere ve hukuka uygun olduğu kanaatine varıldığından Cumhuriyet Savcılığınca itiraz yoluna gidilmediği, 31.01.2018 tarihli savcılık müzekkeresine, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına karara itiraz olup olmadığı ve kararın kesinleşip kesinleşmediği konusuna ilişkin 16.02.2018 tarihli yazıda ‘SORUŞTARMA İZNİ VERİLMEMESİ’ KARARINA İTİRAZ OLMADIĞI VE KARARIN KESİNLEŞTİĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ, açıklanan nedenlerle soruşturma izni verilmemesine bağlı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır” 

SORUŞTURMA İZNİ FARUK ÇELİK DÖNEMİNDE VERİLMEYEREK BEKLETİLİYOR FAKIBABA DÖNEMİNDE DE KARAR SAVCILIĞA İLETİLİYOR! 

ÜDTS’de yaşanan 60 milyon liralık yolsuzlukla, ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı soruşturmaya izin verilmemesi, yaşanan yolsuzluğun üstünün örtülmesi olarak değerlendirilirken, savcılığın istediği soruşturma izninin Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde bekletilerek verilmemesi ve soruşturma izni verilmediğine yönelik kararın daha sonra göreve gelen Fakıbaba döneminde verilmesi de manidar bulunuyor. 

MEHDİ EKER BU BELGELERDEN SONRA NASIL BİR CEVAP VERECEK?

Gerek dönemin Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Mustafa Caygın imzalı Bakanlığın soruşturma izni vermediğine yönelik kararı gerekse mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin raporundaki tespitler, Mehdi Eker’in sözde kendisi hakkında yalan haber yapıldığını iddia ederek gazetemize gönderdiği açıklama ile kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığını ve soruşturma izni verilmediği için kapatılan dosyayı, soruşturma izni verilerek savcılık tarafından kapatılmış gibi göstermeye çalışması manidar bulundu. 

60 MİLYON LİRA ÜDTS YOLSUZLUĞUNDA BAŞKA NASIL BİR BELGE İSTİYORSUNUZ? MİLLİ GAZETE İSTEDİĞİNİZ BELGEYİ ORTAYA KOYMAYA HAZIR!  

Mevcut Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, mahkeme kayıtlarına giren 60 milyon lira ÜDTS yolsuzluğuna karşı derin bir sessizliğe bürünürken, eski Bakanlardan Mehdi Eker’in ise gerçekleri çarpıtarak ve kamuoyuna doğru bilgi vermeyerek 60 milyon lira ÜDTS yolsuzluğunun üstünü örtmeye çalışması anlamlı bulunuyor. Söz konusu yolsuzlukla ilgili yapılan haberler tamamen mahkeme kayıtlarına giren bilirkişi heyetinin tespitlerine dayalı olarak yapılmasına rağmen, Mehdi Eker’in haberlerde gerçek bir bilgi ve belgenin bulunmadığını iddia etmesi de manidar bulunuyor. Ancak Milli Gazete gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak bütün belgeleri ortaya koymaya hazır. Konunun mahkemeye taşınması durumunda da bu belgelerin hepsi mahkemeye de sunulacaktır. 

MEHDİ EKER’İN AVUKATI ARACILIĞIYLA MİLLİ GAZETE'YE GÖNDERDİĞİ VE SAVCILIĞA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİĞİNE YÖNELİK AÇIKLAMASININ TAM METNİ ŞÖYLE...

Gazetenizin 05 Temmuz 2022 tarihli nüshasının 1. Ve 8. Sayfası ile haber sitenizin https://www.milligazete.com.tr/haber/11318682/tarimi-boyle-cokerttiler-hayali-ihaleye-60-milyon-lira URL adresinde yer alan ‘Tarımı böyle çökerttiler! Hayali ihaleye 60 milyon lira!’ başlıklı haberi ile müvekkile yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulmuş ve bu kapsamda aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

Mezkür haberde müvekkilin ismi de defalarca zikretilmek suretiyle kamuyu zarara uğratmak için altyapı oluşturulduğu, ilgili bakanlığın mahkemeye soruşturma izni vermediği vb. iddialar ileri sürülmektedir. Bu iddialar açıkça gerçek dışı olup müvekkilin bakanlık görevi sona erdikten sonra Sn. Faruk Çelik’in bakanlığı döneminde soruşturma izni istenmiş ve verilmiş, savcılık soruşturması sonucunda ise takipsizlik kararı verilmiştir. Haberde önce soruşturma izni verilmediği ileri sürülmekte, ilerleyen cümlelerde ‘Başsavcılık, Faruk Çelik’in bakanlığı döneminde soruşturma izni isterken, Fakıbaba döneminde ise başsavcılığa karşı cevap verildi’ gibi karmaşık ifadelerle sahte bir gerçeklik algısı oluşturulmakta, takipsizlik kararından ise söz edilmemektedir. İlgili haberde hiçbir gerçekliğe ve somut bilgiye dayanılmaksızın sadece soyut iddia ve yorumlar üzerinden bir gerçeklik algısı oluşturulmak istenmiş ve iftira yoluna başvurularak hukuka aykırı bir habere imza atılmıştır. Ayrıca ilgili haberde müvekkil ile ilgili hiçbir somut bilgi verilmemesi nedeniyle sürekli ‘Mehdi Eker döneminde’ ifadeleri kullanılarak yalan ve iftira mahiyetindeki algı operasyonlarına devam edilmiştir. 

Netice olarak hukuka ve ahlaka aykırı bu iddia ve isnatları reddettiğimizi, başta gazeteniz olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlara karşı yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.