Antalya’da çiftçi hangi ürünü ekerse destek alacak? Antalya ve ilçelerinde destek verilecek ürünler belli oldu! Antalya’da çiftçi hangi ürünü ekerse destek alacak? Antalya ve ilçelerinde destek verilecek ürünler belli oldu!

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 üretim yılı mazot gübre desteğine ait askı icmallerinin ilana çıktığını duyurdu. Mazot gübre desteği icmallerinin ilçe tarım müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıktığına dikkat çekilen duyuruda, çiftçilerin askıdaki mazot gübre desteği icmallerini mutlaka kontrol etmeleri istendi. İcmallerin 10 Ocak’a kadar askıda kalacağı kaydedilen duyuruda, icmallerin titizlikle kontrol edilmesi, düzeltmeler ve itirazlar için kayıtlı bulunan ilçe müdürlüklerine askı sürecinde müracaat etmeleri istendi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda şunlar kaydedildi: 

"15.09.2023 tarih ve 32310  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 7613 Karar  sayılı "2023  yılında  Yapılacak  Tarımsal Desteklemelere  ve  2024  Yılında  Uygulanacak  Sertifikalı  Tohum  Kullanım  Desteğine  İlişkin Karar’’ Cumhurbaşkanı kararı ve bu kararın uygulama esaslarını belirleyen 26.11.2023 tarih ve  32381 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bitkisel  Üretime  Destekleme  Ödemesi  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (2023/46)" gereği  yürütülen , 2023 üretim  yılı Mazot Gübre Desteği'ne ait 19 ilçemizin  üretici detayında Askı İcmalleri  ekte yayımlanmaktadır. İcmaller ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ilgili muhtarlıklarda  da askıya çıkartılmıştır.

İcmallerin titizlikle kontrol edilmesi, düzeltmeler ve itirazlar için kayıtlı bulunulan İlçe Müdürlüklerine askı sürecinde müracaat edilmesi gerekmektedir."

MAZOT GÜBRE DESTEĞİNİN DIŞINDA 3 AYRI DESTEKLEMENİN DE İCMALLERİ ASKIYA ÇIKTI!

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 yılı mazot gübre desteği icmallerinin dışında 3 aydı desteklemeyle ilgili de icmalleri askıya çıkardı.

Buna göre, 2023 üretim yılına ait sertifikalı fide/fidan ve standart fidan kullanım desteğine ait icmaller ile 2023 üretim yılı yem bitkileri desteğine ait icmallerin ve Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteğine ait icmaller askıya çıktığı duyurudu. Söz konusu bu desteklemelere ait icmallerde 10 Ocak'a kadar askıda kalacak. 

tarım-20