Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde tarımı ve çiftçiyi desteklemek üzere başlatılan kırsal kalkınma destek hibe ödemelerinin başvuru süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 9 Aralık 2022’de başlayan destek hibe başvuruları 10 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. İşte hibe destek ödeneğine ilişkin yayınlanan tüm detaylar...

Ekonomik Yatırım Konuları:

 • 1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
 • 2-Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.
 • 3-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
 • 4-Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • 5-Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 7.000.000 TL, tamamlama başvurularında 5.000.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 4.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

 • - Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL'dir.
 • - Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 09.12.2022 - 10.02.2023 tarihleri arasında veri giriş sisteminden yapılacaktır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları (B İş Planı):

 • 1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • 2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • 3) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 • 4) El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • 5) İpek böceği yetiştiriciliği,
 • 6) Su ürünleri yetiştiriciliği,
 • 7) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • 8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları (A İş Planı):

- Makine Ekipman Alımı

Aşırı yağış, buğday pazarını telef etti Aşırı yağış, buğday pazarını telef etti

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır.

-A İş Planı ile; mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 5.000 TL-500.000 TL arasında olacaktır.

-B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda Hibeye esas Proje üst limiti 1.000.000 TL'dir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50.000 TL'dir.

- Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 09.12.2022 – 20.01.2023 tarihleri arasında veri giriş sisteminden yapılacaktır.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az 1 (bir) yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.