Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin hemen karşısında Ankara’nın en değerli arazisi üzerine kentsel dönüşüm projesi kapsamında YDA’ya yaptırılan 6 bloktan oluşan lüks rezidansların altından büyük bir rantsal dönüşüm vurgunu çıktı.

TARIM KREDİ İLE YDA MAHKEMELİK OLDU

Tarım Kredi Kooperatifleri, arsa karşılığı garantili sabit gelir paylaşım kapsamında yüzde 43’lük hakkının kendisine verilmediği gerekçesiyle YDA ile mahkemelik olurken, lüks rezidansların yer aldığı Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 49 bin 139 metrekare parselin YDA’nın emsal artışı ve ayrıcalıklı imar haklarından yararlanması için hukuka aykırı bir şekilde kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği ortaya çıktı.

MAHKEME HEYETİNE SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORU RANTSAL DÖNÜŞÜMÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 49 bin 139 metrekare arazi satışı da mahkemelik oldu. YDA, arazinin arsa satışı şeklinde alındığını iddia ederek, elde edilen gelir üzerinden hiçbir gelir paylaşımında bulunmayı kabul etmezken, Tarım Kredi Kooperatifleri söz konusu arazinin ‘arsa karşılığı garantili sabit gelir paylaşımı’ (Yüzde 43’e 57) kapsamında satıldığını belirterek, edilen gelirlerden yüzde 43 payın kuruma ödenmesi için 2018 yılında YDA aleyhine dava açmıştı.

Dava geçtiğimiz yıl YDA’nın lehine sonuçlanırken, Tarım Kredi Kooperatifleri mahkeme kararını temyize götürdü. Açılan davada mahkeme heyetine sunulan bir bilirkişi raporunun Tarım Kredi’nin haklılığını ortaya koyması, 49 bin 139 metrekare arazi üstündeki rantsal dönüşümü gözler önüne serdi.

Gübre firmaları gübre fiyatlarında güncellemeye gitti! Üre, DAP, Can ve kompoze gübre fiyatları! Gübre firmaları gübre fiyatlarında güncellemeye gitti! Üre, DAP, Can ve kompoze gübre fiyatları!

Diğer yandan YDA’nın söz konusu arazinin arsa satışı şeklinde alındığını iddia ederken, lüks rezidansların tapularının Tarım Kredi Kooperatifleri üzerine çıkartılması buranın iddia edildiği gibi doğrudan arsa satışı şeklinde yapılmadığının en güçlü ispatını oluşturuyor.

KENDİSİNE KOMŞU OLMAYAN ARSA İLE BİRLEŞTİRİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ!

Bir parselin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için 50 bin metrekare şartının sağlanması gerekiyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 49 bin 139 metrekare parselin tek başına kentsel dönüşüm alanına yetmediği için hukuka aykırı bir şekilde kendisine komşu olmayan farklı yerdeki şahsa ait 1774 metrekare parsel ile birleştirilerek kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği gündeme gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu hukuksuz imar planının onlarca kez mahkemelerce iptal edildiği ortaya çıktı.

yda bina

MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN HUKUKSUZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANINDA ISRAR EDİLDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait aldığı kentsel dönüşüm planlarının her defasında mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, mahkemenin iptal gerekçelerinin de dikkate alınmayarak YDA’nın lehine inşaat alanı ve emsalin her defasında artırılarak kentsel dönüşüm planı üzerinde devam edilmesi dikkat çekerken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin en son 2017 yılında onayladığı kentsel dönüşüm planı da TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından 23 Mart 2022 tarihinde iptal edildi.

yda mahkeme

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NİN KARŞISINDAKİ LÜKS REZİDANSLARI İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin hemen karşısında Ankara’nın en değerli arazisi üstüne yaptırılan lüks rezidansların yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, kentsel dönüşüm projesinin nasıl suiistimal edildiğini acı bir şekilde gözler önüne sererken, Danıştay’ın iptal edilen kentsel dönüşüm imar planı ile nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANI İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDERKEN İSKAN RUHSATI VERİLDİ!

Çiftçinin arazisi üstüne yaptırılan 6 bloktan oluşan lüks rezidansların kentsel dönüşüm imar planı ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği bir dönemde 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile iskan ruhsatının verilmesi de dikkat çekti. YDA tarafından yaptırılan lüks rezidanslara 2019 yılında iskan ruhsatı verilmemiş olsaydı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonrası tıpkı TOGO kulelerinde olduğu gibi lüks rezidanslar da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı.

yda bilirkişi

YDA ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARINI TEMYİZE GÖTÜRDÜ!

Milli Gazete’nin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran YDA’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi Başkanlığı'nın 2021/771 E. sayılı dosyası üzerinden verilen 23.03.2022 tarih ve 2022/524 K. sayılı ve 2021/760 E. sayılı dosyası üzerinden verilen 23.03.2022 tarih ve 2022/506 K. sayılı kararlara karşı; ‘söz konusu parsellerde ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın yasalar çerçevesinde hazırlandığı, hukuka ve ilgili imar mevzuatlarına, şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun planlama stratejisinin uygulandığı’ belirtilerek temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, temyiz incelemesi halen devam etmektedir”

YDA İPTAL EDİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI İLE BÜYÜK BİR RANTIN ÜSTÜNE KONDU!

Kentsel dönüşüm imar planı iptal edilmesine rağmen YDA’nın iptal edilen kentsel dönüşüm imar planı ile kendisine sağlanan emsal artışı ve ayrıcalıklı imar haklarından dolayı büyük bir rant elde ettiği ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili Ankara Asliye 17. Hukuk Mahkemesi Hakimliğine 2019 yılında sunulan bilirkişi raporunda da hukuksuz kentsel dönüşüm imar planı ile elde edilen haksız zenginleşme rakamları ile ortaya kondu. Söz konusu bilirkişi raporunda, YDA’nın Tarım Kredi Kooperatiflerine ait arsanın yüzölçümü 49 bin 137 metrekare olmasına karşın ruhsata esas yaklaşık 180 bin metrekare satılabilir alan inşa ettiği, bu alanın arsa yüzölçümüne göre emsalinin neredeyse 3.7 katına karşılık geldiği kaydedildi.

RESMİYETTE EMSAL 2.3 GÖRÜNMESİNE RAĞMEN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 3.7 VURGUSU!

Projede lüks rezidansların mevcut arazi büyüklüğüne göre emsali 2.3 görünürken, bilirkişi raporunda 49 bin 137 metrekare arazi üstüne 180 bin metrekare satılabilen alan inşa edildiğinin belirtilmesi, projede emsal artışına da uyulmadığını ortaya koydu.

HUKUKEN İPTAL EDİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ İLE 180 BİN METREKARE SATILABİLEN ALAN İNŞA EDİLDİ!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısındaki lüks rezidanslarda normal dairelerin metrekare bazında ortalama satış fiyatı 50 bin lira civarında bulunurken, 180 bin metrekare satılabilen alanın parasal değeri ise yaklaşık 10 milyar lira ediyor.