Destek müracaatları başladı 12 Temmuz son gün! Destek müracaatları başladı 12 Temmuz son gün!

Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ilişkin karar,  25 Nisan 2023 tarih ve 7179 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararı ile tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi kararı alındı. 2023 yılında çiftçilerin kullandıkları su bedellerinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Ancak destekten yararlanmak için çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Su kullanım hizmet bedelinin %50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek, geriye kalan %50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine ödenecek. Sulama kooperatifleri tarafından tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere yüzde 50 oranında destekleme ödemesi yapılacak. Destek uygulaması 1 Ocak 2023'te başlatıldı ve 31 Aralık 2023'te sona erecek.

İcmaller DSİ tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecek Ödemeler, üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak.