Bu yıl tarım BAĞ-KUR priminin 3 bin 452 lira 76 kuruş olmasının çiftçileri zor duruma düşürdüğünü ifade eden Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, “Yüzde 60 civarında yapılan artışla Tarım BAĞ-KUR’unu çiftçimizin ödemesi imkansız hale geliyor. Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarın prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir.

YÜZDE 5 HAZİNE TEŞVİK İNDİRİMİ YÜKSELTİLMELİ 

Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak ve Tarım BAĞ-KUR’lu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır.

ÇİFTÇİNİN EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ!

Girdi maliyetleri artan, gelirleri düşen üreticilerimiz için şuan ki prim miktarlarını ödemek, emekli olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle gündemde bulunan torba tasarıda BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi maddesi konulmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Devletimiz ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmamalıdır” dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZİN 25 YIL PRİM ÖDEMESİ ADİL DEĞİL

Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı! Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı!

Çiftçilerin 25 yıl prim ödemesinin adil olmadığını ifade eden Başkan Çoban, “2023 yılında 30 gün üzerinden prim ödeyecek olan çiftçilerimiz, emeklilik haklarını 9 bin gün prim ödemeleri halinde kazanacaktır. Çiftçilerimizin 25 yıl prim ödemeleri hiç adil değildir. Bu nedenle gündemde yer alan torba yasa ve Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılırken, Tarım BAĞ-KUR sigortası prim gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir.

ÇİFTÇİNİN SİGORTA PRİM ÖDEMESİ YARIYA DÜŞÜRÜLMELİ 

Diğer sigortalılar 7 bin 200 gün prim ödemesi ile emekli olurken çiftçilerimiz 9 bin gün prim ödemesi ile emekli olmaktadır. Diğer sigortalılar 20 yıl, çiftçilerimiz 25 yıl prim ödemesi yapmak zorundadır. Çiftçilerimizin sigorta prim ödemesi yarıya düşürülmezse, tarım BAĞ-KUR sigortalı sayısı azalmaya devam edecektir.

Tarım BAĞ-KUR primini ödemekte zorlanan çiftçilerimizde, ürününün para etmeme riski, ekonomik sorunlar, girdi fiyatlarının sürekli artması, kuraklık, ansızın yaşanan afetlerle ürününü kaybetme korkusu, bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yüzünden bir çok çiftçimiz üretimi bırakıyor” diye konuştu.