Bir Gün Gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un borç batağına saplandığı tespit edildi. Kuruluşun yıl içinde kredi kullanımı yıllar itibariyle arttığı, 2022 yılında ise en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi. Kuruluş, başlangıçta yaş çay yaprağı alım bedellerini ödemek için yılın belirli zamanlarında borçlanma ihtiyacı duyarken, devamlılık göstermeye başlayan işletme faaliyeti zararlarının finansmanı nedeni ile giderek yılın tamamına yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir borçlanma ihtiyacı doğduğu tespitine yer verildi.

ÇAYKUR'UN FAİZ GİDERİ 1 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Tarım Orman iş kolunda sendikaların üye sayıları düştü! Tarım Orman iş kolunda sendikaların üye sayıları düştü!

Çaykur, 2022 yılında teklif toplama suretiyle farklı bankalardan 16 milyar 828 milyon 922 bin TL ticari banka kredisi kullandı ve 17 milyar 229 milyon 22 bin TL kredi ana para geri ödemesi yaptı. Çaykur’un 2022 dönem sonu itibariyle çeşitli bankalara 4 milyar 851 milyon 500 bin TL kredi borcu bulunurken, ticari bankalardan kullanılan kredilerinden dolayı tahakkuk eden finansman gideri tutarı ise 844 milyon 545 bin 524 TL’ye ulaştı.

Sayıştay raporunda öneri olarak, “Borçlanma sarmalının kırılabilmesi için işletme faaliyeti kârının artırılmasına ve kredi kullanma ihtiyacının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bu suretle daha az kredi kullanılması gerek” ifadelerine yer verildi.