New Holland zirai tarım ekipman fiyatlarına zam yapmadı! New Holland zirai tarım ekipman fiyatlarına zam yapmadı!

TARIMDAN HABER ÖZEL / Hububat piyasasındaki belirsizliklerden dolayı TMO alım fiyatı ile piyasa fiyatı arasında üreticinin aleyhine büyük bir fiyat farkı bulunurken, bu durum LİDAŞ’ların çiftçinin sırtından büyük bir kazanç elde etmesine neden oluyor. Sanayici ve tüccar buğday alımında nazlandığı için çiftçi ürününü TMO’ya satmak isterken, TMO’nun da randevu sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı çiftçi LİDAŞ sahiplerinin kucağına itiliyor.

ÇARPIK SİSTEM LİDAŞ SAHİPLERİNE YARIYOR! ÇİFTÇİ ZARAR EDERKEN LİDAŞ SAHİPLERİ HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYOR!

TMO’da randevulu sistem varken, LİDAŞ’larda randevu uygulaması bulunmuyor. LİDAŞ sahibi istediği şekilde alım yapabiliyor. Randevu olmadığı için LİDAŞ sahipleri ciddi oranda haksız kazanç elde ediyorlar.

Şöyle ki; TMO ve LİDAŞ’lardan (özelikle LİDAŞ’lardan üretici yararlanamıyor) yararlanamayan üretici piyasaya ürününü çok düşük fiyatla elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Piyasadaki bu ucuz ürünü alan  LİDAŞ sahipleri, piyasada ucuza malını satan üreticinin ÇKS’lerini cüzi bir para vererek bu üreticilerin ÇKS’lerini kullanarak piyasadan ucuz buğdayı da alarak kendi LİDAŞ’larında işlem yapıyorlar. Böylece günümüz koşullarında en az ton başına 2 bin TL para elde ediyorlar. LİDAŞ’ların  hemen hepsi bu sistemden yararlanıyorlar.

TMO'NUN MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİNE GEÇEREK BU HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

LİDAŞ’ların çiftçinin sırtından bu haksız kazancın önüne geçilmesinin tek çözümünün TMO’nun merkezi ve tek elden randevu sistemine biran önce geçmesi ile mümkün olacağının altı çiziliyor.

TMO'NUN AJANSLAR ÜZERİNDEN VERİLEN RANDEVU SİSTEMİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR!

TMO’nun ajanslar üzerinden verilen randevu sisteminde de ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekilirken, bu konuda yaşanan sıkıntılar şu şekilde dile getiriliyor:

TMO’nun alımlardan önce verdiği randevuyu ajanslar üzerinden verildiği ve burada bazı keyfi uygulamalar olabileceğine dikkat çekilirken, özellikle randevu talebinin yoğunlaştığı dönemlerde randevuyu zamanında alamayan çiftçilerin kafasında, belli kişilerin bilgisi dahilinde ve istediği istikamette tarih ve zamanda randevunun açıldığına yönelik soru işaretlerinin oluştuğuna vurgu yapılıyor.

RANDEVU SİSTEMİ AJANSLARIN ELİNDEN ALINARAK MERKEZİ SİSTEME GEÇİLMELİ 

Randevu açma sisteminin ajanslardan alınarak merkezi randevu sistemine geçilmesi durumunda çiftçinin kafasında oluşan bu soru işaretlerinin de ortadan kalkacağına dikkat çekilirken, böylelikle hem tek elden randevu sisteminin oluşturulmasının adil bir adım olacağı hem de LİDAŞ sahiplerinin haksız kazancının önüne geçilerek üreticinin kazançlı duruma geleceği belirtiliyor.

buğday hasat