İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Öztürk, soru önergesinde Pakdemirli'ye "tarım kesimi için yeni bir kalkan paketi açıkalanacak mıdır?" diye sordu. Öztürk, soru önergesinde şeker fabrikalarında üretilen melas ve biyoetanol miktarını da sordu. 

Öztürk, verdiği soru önergesinde Bakan Pakdemirli'den şu soruların cevaplandırılmasını istedi. 

1- Ülkemizde şeker üretimi yapan fabrikaların mevcudunda bulunan melas miktarı ne kadardır?

2- Ülkemizde melastan biyoetanol üretimi yapan kaç şeker fabrikası bulunmaktadır? Bu fabrikaların kaç tanesi özel, kaç tanesi kamuya ait fabrikadır?

3- Ülkemizde faaliyet gösteren şeker fabrikalarının ürettiği biyoetanol miktarı, fabrika bazında ne kadardır?

4- Gıdalarda kullanımı dışında, hayvancılık ve kimya sektöründe de kullanım alanına sahip şeker pancarı üretiminin ülkemizde yıllardır kısıtlanmasının gerekçesi nedir?

5- Biyoetanolün melastan, melasın da şeker pancarından üretildiği dikkate alınarak, Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan başta biyoetanol (etil alkol) ihtiyacını karşılamak ve ihracatını yapabilmek adına, şeker pancarı kotasında yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının yeni bir kota kararı yayınlaması konusunda bir bilgi ve çalışma notu hazırlanarak makama arz edilmiş midir?

6- Uygulanan kota ve şeker fabrikalarının özelleştirilmeleri nedeniyle, şeker pancarı üretiminden vazgeçen tarım kesimine destek olunması düşünülmekte midir?

7- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18.3.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi içinde yer almayan tarım kesimi için düşünülen ekonomi tedbirleri nelerdir? Bu kapsamda tarım kesimi için yeni bir “kalkan” paketi açıklanacak mıdır?