​Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/24 nolu tebliğ kapsamında, 14.3 Etap için yapılan proje başvuruları Bakanlığımızca değerlendirilmiştir.

Kesinleşen değerlendirme sonuçlarına göre hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait listeler İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde yayımlanarak ilan edilmiştir. Listeler 5 (beş) iş günü 23 Ağustos 2023 – 29 Ağustos 2023) süreyle ilanda kalacak olup başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Söz konusu başvuru sahipleri 2020/24 Nolu tebliğ 33.maddesinin 5.bendine göre;

Ak Parti Ankara İlçe Adaylarını Açıkladı Ak Parti Ankara İlçe Adaylarını Açıkladı

Başvuru sahipleri, kendilerine yapılan bildirimi takip eden (askı süresinin sonunda) otuz gün içerisinde il müdürlüklerine hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek zorundadır. Ancak, son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar evrak teslim edilebilir.

İl proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evrak üzerinde en fazla otuz gün süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı düzenlenerek yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

Kendilerine yapılan bu tebligatı takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir."