Adana’da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yoksul ve çok yoksul üreticilerinin desteklenmesi maksadıyla  salça makinesi üreteciye hibe edilecek.

Bu destek kapsamında sadece proje bölgesinde yaşayan Yoksul ve Çok yoksul tanımı yapılmış olan kişilerden ve başvurusu uygun bulunan her bir yatırımcıya bir (1) adet olmak üzere toplamda 4 Salça Makinası verilecek.

yoksul_cok_yoksul_uzatma

Projenin Amacı

Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı! Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı!

Proje bölgesinde Biber ve domates önemli bir gelir kaynağı. Salçalık biber bölgenin coğrafi işaretli ürünü. Domates ve biber salçası yemeklerde çokça tüketilen bir gıda maddesi. Bu bölgede gerek hanelerin kendi ihtiyacı gerek diğer hanelerin kullanımı için geleneksel yöntemlerle salça yapımı gerçekleştirilmekte. Salça yapma makinesini bölgede yaşayan çok yoksul ve yoksul dezavantajlı grupların kendi ihtiyaçları ve bedeli karşılığında diğer hanelerin ihtiyacına yönelik üretim yapabilmesi aile bütçelerine de bir katkı sağlayıp daha fazla gelir elde etmeleri amacıyla Salça makinesi alımlarının bu hibe programı ile desteklenmesi sağlanacak.

Nasıl başvuru yapılır?

Karaisali ve Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılmaktadır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıcı    : 06 Mart 2023    Saat : 08:00

Başvuru Bitişi             : 28 Nisan 2023   Saat : 17:00

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

1.      Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.

2.      Yukarıda tanımı yapılmış hedef grup içerisinde yer alan yoksul ve çok yoksul tanımına uygun gerçek kişiler olmalıdır.

3.      Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu istenecektir.

4.      Kamu çalışanları (kadrolu ve sözleşmeli işçi, memur vs.) başvuru yapamazlar.

5.      Aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafından aynı çağrı döneminde tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal edilecektir.

6. Bu destekten faydalanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarına göre muhtaçlık kaydı olması gerekmektedir.

7. Başvuru sahipleri başvuru tarihi itibariyle 18 yaşına girmiş ve 66 yaşından gün almamış gerçek kişiler olmalıdır.

8. Başvuru sahibi daha önce KDAKP kapsamında herhangi bir hibe destek programından yararlanmamış olmalıdır.

 

Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1.         Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.         Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3.         Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan kişi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.

4.         Bu programdan yararlanacak olan kişiler Ek-1 Ön Talep Formlarında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması sağlanmalıdır.

5.         Ek-1 Ön Talep Formu ekleri olarak sunulan belgelerin ÇDE’ler tarafından doğrulukları kontrol edilir.

6.         Başvuru sahibi resmi evrakların asıllarını sunar, ÇDE’ler asıl evrakların fotokopisini çeker ve aslı gibidir diye onaylar.

7.         Başvuru dosyaları Merkez ilçede 1 (bir) takım diğer ilçelerde 2 (iki) takım olarak hazırlanacaktır. Bir takımı (asıl) İPYB’ye gönderilecek, 1 (bir) takımı Çiftçi Destek Ekiplerince muhafaza edilecektir. Eğer isterse başvuru sahibi de 1 (bir) takım çoğaltabilir.

8.         Hibe talebinde bulunan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaydına ait resmi belgeleri sunmalıdır.