SADETTİN İNAN / Tarım ve Orman Bakanlığının 600 bin baş besilik sığır ithalatı ile ilgili yayınladığı skandal talimatta geri adım atıldı. Skandal talimatta, ithal edilen besilik sığırlar, millileşmeden bütün sorumluluk besiciye yüklenirken, ithalatı yapan ESK ve ithalatçı firma ise büyük bir koruma altına alınmıştı.

Kanun ve yönetmeliklere aykırı olan talimata karşı Bakanlık derin bir sessizliğe bürünürken,  Et ve Süt Kurumu’nun dün yayınladığı ‘İthal Besilik Sığır Satış Sözleşmesi’ ile kanunsuz uygulamadan geri adım atıldığı ortaya çıktı.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMAT HÜKÜMSÜZ HALE GELDİ!

TİGEM, 4200 kuzuyu ihaleyle satışa çıkarıyor! TİGEM, 4200 kuzuyu ihaleyle satışa çıkarıyor!

ESK’nın yayınladığı satış sözleşmesi ile Bakanlık tarafından yayınlanan ‘Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’ hükümsüz hale gelirken, ESK ithal hayvanlarda menşei ülkeden kaynaklı hastalıkların tespit edilmesi halinde oluşacak zarardan sorumlu tutulacak.

İTHAL HAYVANDA MENŞEİ ÜLKEDEN KAYNAKLI HASTALIKLARDAN BİLE BESİCİLER SORUMLU TUTULACAKTI!

Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’nda Tarımdan Haber’in ortaya çıkardığı skandal 9’uncu maddede geri adım atıldı. Besicilerin tamamen aleyhine olan 9’uncu maddeye göre, fiili ithalat işlemleri tamamlanıp millileşinceye kadar hayvanlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali sorumluluk tamamen besicilere ait olup, oluşacak zararlardan ESK’dan hiçbir şekilde hak talep edilemeyecekti.

Kanun ve yönetmeliklere tamamen aykırı olan 9’uncu madde ile hastalıklı hayvan ithal edilmiş olsa bile bundan ESK ve ithalatçı firma hiçbir şekilde sorumlu olmayacak, bütün sorumluluk besici/üretici de olacaktı.

TARIMDAN HABER'İN SKANDAL TALİMATLA İLGİLİ HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Tarımdan Haber’in ortaya çıkardığı bu skandal talimat, sektörde büyük yangı uyandırırken, Bakanlık da derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bakanlık gelen tepkiler üzerine, uygulamada sessiz sedasız geri adım attı.

ESK'NIN İTHAL BESİLİK SIĞIR SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN İKİ MADDE

Et ve Süt Kurumu tarafından dün ‘İthal Besilik Sığır Satış Sözleşmesi’ yayınlandı. ESK’nın yayınladığı satış sözleşmesindeki 7.4 ve 7.5’inci maddeler dikkat çekti.

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatında, ESK’nın ithal hayvanlarda karantina sürecinde bile ortaya çıkacak her türlü hastalıktan sorumlu tutulmayacağı belirtilirken, söz konusu satış sözleşmesinde ise karantina sürecinde ithal hayvanlarda menşei ülkeden kaynaklı hastalıkların tespit edilmesi halinde oluşacak zarardan ESK’nın sorumlu tutulacağı belirtildi.

BESİCİLERİN İTHALAT SONRASI YAŞAYACAĞI MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ!

ESK tarafından yayınlanan ‘İthal Besilik Sığır Satış Sözleşmesi’ndeki 7.4 ve 7.5’inci maddeler Tarımdan Haber’in haklılığını gözler önüne sererken, söz konusu haberlerin ardından Bakanlığın geri adım atmasıyla besicilerin ithalat sonrası yaşanması muhtemel mağduriyetlerin de önüne geçilmiş oldu.

Besici-6