Süt üreticisi, çiğ süt fiyatlarında 6 aydır hiç bir artış yapılmadığı için zararına üretim yaptığı bir dönemde Tarım Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi'nin işbirliği Antalya'da dikkat çeken bir süt çalıştayı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi’nin işbirliği ile 19-21 Ocak tarihleri arasında Antalya’da 5 yıldızlı otelde geceliği 120 Euro’dan süt çalıştayı düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile Kremlin Palace Otel'de yapılacak, ‘Üretim ve Üreticinin Yüzyılı: Ulusal Süt Çalıştayına başta süt sanayicileri olmak üzere birlikler, yem sektörü, perakende sektörü ve süt sektörü ile bağlantılı paydaşlar katılacak.

ÇİĞ SÜT FİYATI 6 AYDIR GÜNCELLENMEDİĞİ İÇİN ÜRETİCİ DİŞİ HAYVANINI KESTİRİRKEN, SÜT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARA 5 YILDIZLI OTELDE ÇÖZÜM ARANACAK! 

Ulusal Süt Konseyi tarafından, çiğ süt fiyatlarının 6 aydır güncellenmediği ve süt üreticisinin zarar ederek, dişi hayvanını kestirmek zorunda kaldığı bir dönemde yapılacak süt çalıştayının amacı, sektörün gelecek vizyonun oluşturulması ve önümüzdeki süreçte uygulanacak politikalara esas olacak çalışmaların ortaya konulması şeklinde açıklandı.

SÜT ÇALIŞTAYININ AMACI BU ŞEKİLDE AÇIKLANDI!

Yine çalıştayda çiftlikten sofraya uzanan değer zincirinden tüm aşamalara ilişkin mevcut durum analizinin, sorunların tespitinin, kısa-orta-uzun vadede sorunların çözümüne yönelik yapılması gerekenlerin ve kamu, STK ve özel sektör tarafından atılması gereken somut adımların ortaya konulacağı pey çok konunun ele alınacağı belirtilen duyuruda, “Bu anlayışla çalıştayın, güncel konular hakkında bilgi paylaşılmasıyla birlikte ele alınacak konular özelinde sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulmasında önemli bir fırsattır” denildi.

Tarımdan Haber gündeme getirmişti! CHP'li Adem hastalıklı ithal etin parasını peşin ödeyenlere hesap sorulmalı! Tarımdan Haber gündeme getirmişti! CHP'li Adem hastalıklı ithal etin parasını peşin ödeyenlere hesap sorulmalı!

SÜT ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KORUNMASI YÜZBİNLERCE DİŞİ HAYVAN KESİLDİKTEN SONRA GÖRÜŞÜLECEK!

Çiğ süt fiyatlarının artan maliyetler karşısında, üreticinin kazanç odaklı belirlenmemesinden dolayı son 2 yılda yüzbinlerce dişi hayvan kesime giderken ve ülke hayvancılığı için bu büyük felakete karşı hiç bir işlem yapmayanların, bugün süt süt üretiminde sürdürebilirliğin korunması için süt çalıştayı düzenlemesi yaşanan çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Çalıştay’da ele alınacak konular, şu şekilde sıralandı...

-Süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması, iklim değişikliği, piyasa istikrarının sağlanması ve maliyetler…

-İç ve dış ticaret, pazarlama, üretici örgütlerinin faaliyetleri…

-Hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi…

-Çiğ süt ve sağım hijyeni, sütün kalite kriterleri ve üreticilerin eğitimi…

-Süt karşılığı yüksek spesifik ürünlerin yurt içinde üretimi…

SÜT ÇALIŞTAYINA KİMLER KATILACAK?

Çalıştay

Kayıt