Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2023 yılı için planlanan güneş enerjili çit kurulumu için asil/yedek liste ve satın alma evrakları yayımlandı. Bu proje ile kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların enerji ihtiyaçları güneş enerjisi ile karşılanacak ve çiftçilerin tarım faaliyetleri daha verimli hale getirilecek.

Güneş enerjili çitler, tarım arazilerini çevreleyerek hem güneş enerjisi üretimi sağlayacak hem de hayvanların tarım arazilerine girmesini engelleyecek. Bu sayede çiftçilerin ürünleri daha güvenli bir şekilde yetiştirilecek ve tarım faaliyetleri daha verimli hale gelecek.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Türkiye'nin kırsal alanlarında yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor. Güneş enerjili çit kurulumu projesi de bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Çiftçiye 1 milyar 879 milyon lira destek ödemesi! Hangi destekler ödenecek? Çiftçiye 1 milyar 879 milyon lira destek ödemesi! Hangi destekler ödenecek?

Projenin asil/yedek listesi ve satın alma evrakları, proje yürütücüsü tarafından yayımlanarak, ilgili firmaların başvurularını almaya başladı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin kırsal alanlarında yaşayan vatandaşların enerji ihtiyaçları güneş enerjisi ile karşılanacak ve tarım faaliyetleri daha verimli hale gelecek.