Ziraat Mühendisleri Odası, yazılı bir açıklama yaparak, Tekirdağ-Ergene'de 253 HA. tarım arazisinde OSB kurulmasına ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulduğunu belirtti. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Tekirdağ ili, Ergene İlçesi, Karamehmet Mahallesi, Marmaracık Mevkiinde bulunan 253 Ha. tarım arazisi üzerinde PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin işlemin iptali için açtığımız davayı gören Tekirdağ 1.İdare Mahkemesi; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 01.04.2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı aldı.

KAMU YARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK YENİDEN İŞLEM YAPILMIŞTI

Daha önce aynı tarım arazisi için açtığımız davada 09.05.2014 tarihinde iptal kararı verilmesine ve karar kesinleşmesine rağmen, aynı işlemin tekrarı için kamu yararı kararı alınarak davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiş olup, yukarıdaki hususlar çerçevesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır."