"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı  Ülkesel Projesi’’nin alt projelerinden  "Orta Anadolu Merinosu Koyun Irkının Halk Elinde Islahı 2" dahilinde  ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni   mezun adaylar  istihdam edilmek üzere Proje Teknik Elemanı (PTE) alımı yapılacak.

Adayların başvurularını 20.02.2023 – 03.03.2023 tarihleri arasında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya yolu üzerindeki İl Müdürlüğü yerleşkesine şahsen teslim etmeleri gerekmekte.

Başvuru sırasında istenen belgeler;

a)      Müracaat dilekçesi.

b)      Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,

c)      Nüfus Cüzdan fotokopisi,

ç)   Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

d)      İkametgâh belgesi

e)      Sürücü belgesi,

t)   Özgeçm, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,

g)   Sabıka kaydı belgesi,

(ğ) Sağlık raporu.

Başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler;

a)  T.C. Vatandaşı olması,

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunu veya yüksek lisansını zootekni bölümünde yapmış olması,

e) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

a)  Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

b) Hırsızlık, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet, İrtikap, Zimmet, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Evrakta Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Kıymetli Damgada Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik ve Hileli İflas suçlarından hüküm giymemiş olması, (Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı)

Bezelye Tohumu Ne Zaman Ekilir? Bezelye Tohumu Ne Zaman Ekilir?
  1. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir)
  2. Projenin yürütüleceği ilçede (Sivrihisar) ikamet etmesi tercih sebebidir