Milli Gazete'nin haberine göre, Şeker fabrikalarının satışının ardından yem fiyatları her geçen gün artıyor. Fabrikaların satışında yan sektörlerin etkilenmeyeceğine yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha tescillendi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için hazırladığı raporda, şeker fabrikalarının satışının ardından yem fiyatlarında ciddi bir tırmanışın olduğuna dikkat çekti. Özellikle şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından pancardan elde edilen kaba yemin azalması yem sektörünü olumsuz etkilediği belirtilen raporda, pancardan elde edilen melas yem fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artışın yaşandığı belirtildi. 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİYOR

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği hazırladığı raporda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından yem sektöründe yaşanan sıkıntıları tek tek ele aldı. Tarım Bakanlığı’na gönderilen raporda,  şeker üretiminden elde edilen melas yem fiyatında ciddi artışların yaşandığına dikkat çekildi.  Hayvancılıkta melas yemin önemli girdilerin başında geldiği belirtilen raporda, yem sanayisinin yıllık 24 milyon ton üzerindeki karma yem üretimi için 2018 yılında 11,5 milyon ton yem hammaddesi ithal ettiği, döviz kurunda yaşanan artışla hayvancılıkla uğraşanların zor günler geçirdiğine dikkat çekildi.  Söz konusu durum şeker fabrikalarının özelleştirmemesi konusunda yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

YEM FİYATI YÜZDE 117 ARTTI

Raporda, şeker sanayi yan ürünü olan melasın yem sanayinde kullanılan alternatifi olmayan yem hammaddelerinden olduğunu dikkat çekildi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra melas yem fiyatlarında yüzde 117’lik bir artışın olduğu belirtilen raporda, söz konusu artışın gerek enflasyon, gerekse döviz kurundaki artışların bir hayli üzerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Melas fiyatındaki artışın diğer yem ürünlerde artış olduğu belirtilen raporda, söz konusu durumdan dolayı melas yem stokçuların ortaya çıktığına dikkat çekildi.

İTHALAT YOLU ÇÖZÜM DEĞİL

Melas içinde ithalat yolu arandığı ancak fiyatların içerideki fiyatlardan dolayı yurt dışında da arttığı belirtiliyor. Söz konusu nedenlerden dolayı melas yem ithalatının alternatif çözüm olmaktan çıktığının altı çizilen raporda, “Karma yem fiyat artışlarının önlenmesi ve stratejik bir sektör olan hayvancılığımızda sürdürülebilir üretimin sağlanması için melas fiyatlarının acilen düşürülmesi gerektiği kanaatindeyiz” denildi. Melas yemde yaşanan artışlar şeker fabrikaları özelleştirildiğinde “kimse mağdur olmayacak denilse de” özelleştirmenin boyutu her geçen daha da belirginleşiyor.