Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), Ticaret Bakanlığının yeni dönemde pamuk ürünlerinin ihraç kaydı ürünler arasına eklenmesi hakkında basın açıklaması yaptı. “Ticaret Bakanlığının Tebliği ile pamuk ihracatının kayda bağlanması özellikle üretici ve tüccar kesiminde tedirginliklere yol açtı. Bu tebliğ mevcut haliyle pamuk ihracatının yasaklanacağı veya kısıtlanacağı anlamına gelmemekle birlikte gelecekteki benzeri bir karara zemin oluşturacak düşüncesiyle endişeyle karşılanmaktadır.” denilen açıklamada yurt içi talebin yerli üretim yerine ithalatla karşılandığının altı çizildi. Hal böyle iken pamuk ürünlerinin ihracatı kayda alınmasının akla uygun olmadığı belirtildi.

TÜRKİYENİN PAMUKTA İHRACATI YOK

Türkiye’nin pamuk sektöründe dikkate değer ihracatı olmadığını vurgulayan açıklamanın devamında, “Geçen yıl itibariyle sadece 93 bin ton pamuk ihraç etti. Bu, üretimin yüzde 12’sine, ithalatının ise yüzde 10’nuna tekabül ediyor. Daha önceleri yüzde 0,5 ila 6 aralığında seyreden bu ihracatımızın son üç yıl itibariyle yüzde 10 seviyelerinde belirli bir istikrara kavuşmakta olduğu görülüyor. Bu, aslında memnuniyet duyulması gereken bir gelişme. Çünkü ihraç pamukların ortalama değeri ithallerden yüzde 17 daha yüksek. Bunlar Organik, Organiğe Geçiş ve İyi Pamuk gibi sürdürülebilir özellikli pamuklar. Bu nedenlerden ötürü, bu ihracatın yurt içi piyasayı etkilemesi, standart pamuk fiyatlarını yükseltmesi söz konusu değildir" denildi.

ÜRETİME DAYALI POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİDİR

Üretim maliyetlerinin klasik pamuklara göre maliyetlerin çok daha yüksek olduğu ifade edilen açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi.” Yerli sanayilerimizin de aynı dış kaynaklardan gelen bu tür özel pamuk talebinin olduğu ve bu talebin, özellikle küresel salgınla birlikte giderek geliştiği bilinmektedir. Bu durumda asıl yapılması gereken ülkemiz pamuk sektörünün geleceği için büyük önem arz eden sürdürülebilir özellikli pamuk üretimimizin ve bu üretime dayalı ticaret ve sanayilerimizin ilgili bakanlıklarımızın iş birliğinde oluşturularak uygulanacak yatırım ve teşvik politikalarıyla geliştirilmesidir. Bu sayede halen beher milyar dolarlık yerli pamuğumuzu işleyerek 11 milyar dolarlık ürüne dönüştüren ve bunların yarıya yakınını (%46) ihraç ederek, tamamı cari fazla olan, 5,6 milyar dolar döviz geliri yaratan Tekstil ve Hazır giyim sanayilerimizin küresel rekabetçi üretim gücünün ülke ekonomisine katkısının katlanarak artması mümkün olacaktır."