Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Buğday ve arpa arzının yoğun olduğu bir dönemdeyiz. TMO alım fiyatlarının beklentiyi karşılaması, diğer taraftan geçmiş yıllarda uygulanan farklı programların oluşturduğu alışkanlık ve beklentiyle sanayici ve tüccarının hububat alımında çekimser kalması sonucu üreticinin ürün arzında TMO’ya yönelimi en üst düzeydedir.

ulusal hububat konseyi

TMO ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNÜ 2024 NİSAN AYINA KADAR ALACAK

Çiftçi mısır yerine soğan ekti tarlada 17 liradan satılıyor! Çiftçi mısır yerine soğan ekti tarlada 17 liradan satılıyor!

Bununla birlikte TMO, çiftçinin ürününü 2024 Nisan ayına kadar almaya devam edeceğini bildirmiştir. Ayrıca TMO tarafından, 26 Haziran 2023 tarihinde 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023/24 sezonu satış fiyatlarını; ton başına makarnalık buğdayda 10 bin 200 TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 TL, arpada 7 bin 725 TL olarak açıklanarak, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilmek suretiyle satış fiyatının tespit edileceği, sanayicilerimizin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağı duyurulmuştur.

Bu duyuru ile sanayici ve tüccarın da alıma başladığı görülmüş, serbest piyasada fiyatlar yukarı yönlü seyretmeye başlamıştır.”

“Ülke genelinde hasadın dar bir periyoda sıkışması ve üreticilerimizin de aynı günlerde ürünlerini TMO’ya satmak istemeleri ile birleşince TMO randevu sisteminde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. TMO üreticilerimizin randevu almak kaydı ile, ÇKS’ye kayıtlı ürününün tamamını alacaktır.

Üreticimizin arz ettiği ürünü daha hızlı almak üzere alım kapasitesini bazı yerlerde 3, bazı yerlerde 4 kat artırmıştır. Tatil günleri de dahil günlük 12 saat 576 noktada alım yapılmakta ve günlük mahsul alımı 200 bin tonu geçmektedir.

Bu sebeple ürün arzındaki yoğunluğun doğal sonucu olarak randevu sisteminde sıkışıklığa neden olacağının bilinciyle bu süreçte üreticilerimize tavsiyemiz sabırlı olmaları ve ürünlerini TMO fiyatları düzeyinde piyasaya pazarlayabilecekleri bir zaman dilimine makul sürede ulaşılabileceği beklentilerini güçlü tutmalarıdır"