Dünya gazetesi'nin haberine göre;

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 422 Sayılı Kanun’un TBMM’de kabul edilmesinin ardından konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Özdemir, bakliyat sektörü açısından öne çıkan maddelere vurgu yaparak, “Tarımda belirlenen hedefler etrafında kenetlenmeliyiz” dedi.

Kanun maddelerinden en önemlisinin planlı üretim olduğunu ve planlı üretimin olmadığı bir yerde diğer kanun maddelerinin da amacına ulaşmasının mümkün olmayacağını belirten Abdullah Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kanundaki bazı maddeleri stratejik olarak önemli buluyorum.

Örneğin ‘tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınması’ ya da ‘Arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarları bakanlık tarafından belirlenecek’ olması…

Bu maddelerin uygulanması halinde stratejik ürünlerde arz güvenliği korunarak ülkemizin ihtiyacına göre asgari ve azami ürün miktarları belirlenecek ve böylece ürün fazlası veya eksikliğinin önüne geçilebileceği kanaatindeyim.”

Meyve ve üzüm yetiştiriciliğinde 10 dekar arazisi olana 40 milyon lira kredi desteği! Meyve ve üzüm yetiştiriciliğinde 10 dekar arazisi olana 40 milyon lira kredi desteği!

Ekilmeyen alanların daraltılmasına katkı sağlayacak

Ekilmeyen arazilerle ilgili kanun maddesine de değinen Özdemir “İlgili kanun maddesinde, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek ve bu arazilerin üretime kazandırılması için geliri arazi sahiplerine ait olmak üzere kiraya verilecek.

Bakanlığımızın açıklamasına göre ülkemizdeki 238 milyon dekarlık işlenen tarım alanlarının 20 milyon dekarlık bölümü atıl durumda. Dolayısıyla bu kararın ekilmeyen alanların daraltılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin Bakanlık tarafından yapılacağını belirten Abdullah Özdemir, sözleşmeli üretimi özendirmek üzere, belirtilen desteklerin verilmesinde üreticilere öncelik tanınacağını söyledi. Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: “Sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza koşulu belirlenecek.

Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20’sinden az ve 50’sinden fazla olamayacak” dedi. Bu kanunun temel amacının sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması olduğuna dikkat çeken Özdemir, bu kararın üretim planlamasının amacına ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Özdemir sözlerine şu şekilde noktaladı: “Kanun maddeleri uygun şekilde uygulandığı takdirde çiftçilerin hasat döneminde sorun yaşamasının engelleneceği gibi, sanayicilerin de istediği miktar ve kalitede ürüne erişimi sağlanacaktır. Diğer yandan fiyattaki dalgalanmaların önüne geçilerek tarım ve gıda fiyatlarında istikrar sağlanmasına büyük katkısı olacağı kanısındayım.”