Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ile desteklenen “Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi”ne (TUCSAP) 20 Haziran 2023’te düzenlenecek toplantıyla start verilecek.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Gıda ve Kontrol ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri tarafından yönetilen proje 341 milyon 270 bin dolar bütçeye sahip.
Projenin 4 ana bileşeni şu unsurlardan oluşacak:

Tarımsal Veri Altyapısının Güçlendirmesi: Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi ile ilgili bilgi boşlukların kapatılmasına odaklanılacak.

Hayvan Sağlığı Enstitülerinin Kapasitesinin Artırılması: Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve etkili hastalık izlemi ve kontrolü için, bakanlık ilgili birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Kaynak Verimliliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar: Türk tarımında iklim akıllı teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek, örnek uygulamalar desteklenecek.

Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme: Proje yönetimi ve koordinasyonu işlevlerine yönelik çalışmalar ile bileşenlerin ortak paydası olarak, halkla ilişkiler, tanıtım ve iletişim çalışmaları bu başlık altında yürütülecek.

PROJENİN HAYATA GEÇMESİYLE BİRLİKTE:

✔ Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak, böylece Bakanlığın tarımsal politikaları daha etkin planlanacak.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: Makarnalık buğday üretiminde 18 yılın rekoru kırıldı! TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: Makarnalık buğday üretiminde 18 yılın rekoru kırıldı!

✔ Toprak veri tabanı geliştirilecek, ulusal toprak arşivi binası inşa edilerek toprak hazinemizin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerimizin korunmasına katkı sağlanacak.

✔ Yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgileri toplanarak daha sağlıklı ve etkili tarımsal üretim planlaması yapılacak.

✔ İklim Akıllı Teknolojilerin (İAT) kullanılması teşvik edilerek kaynak verimliliği iyileştirilecek ve karbon emisyonu azaltılarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak.

✔ 42 bin 500 çiftçimize iklim akıllı tarım teknolojilerini uygulamak üzere eğitim verilecek ve böylece doğal kaynaklar üzerinde baskı azalacak.

✔ 13 bin 700’ü kadın toplam 55 bin yararlanıcıya verilecek 33 milyon dolar hibe ile iklim akıllı tarım teknolojileri ve uygulamaları konusunda çiftçilerimiz desteklenecek.

✔ İklim akıllı tarım teknolojilerini içeren makine parkları kurulacak.

✔ Temiz enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılmasını sağlamak amacıyla jeotermal ısı ile üretim yapacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB desteklenerek dünyadaki en büyük yeşil OSB’lerinden birisi inşa edilecek.

✔ Tarımsal geleceğimiz için çalışmalar yapan araştırma enstitülerimizin kurumsal kapasiteleri geliştirilecek ve iklim akıllı tarımla ilgili 39 alanda Ar-Ge çalışması yapılacak.

✔ İklim akıllı tarımda kullanılan dijital araçların test, deneme, kontrol ve sertifikasyonu konusunda kurumsal kapasite güçlendirilecek.

✔ İAT teknolojileri ve uygulamalarının kullanımı konusunda 3274 personele eğitim verilecek.

✔ Gediz, Küçük Menderes, Susurluk ve Marmara nehir havzalarında İyi Tarım Uygulamaları (GAP) koduyla başta hayvancılık olmak üzere tarımsal faaliyetlerin su ve toprak kaynaklarımız ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak; buna yönelik entegre pilot uygulamalar yapılacak.

✔ Pandemi sonrasında dünya gündemine oturan hayvan sağlığı konusunda ülkemizi daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla aşı, ilaç ve serum gibi veteriner tıbbi ürünlerin sertifikasyonu ile akreditasyonu için uluslararası standartlarda entegre kontrol merkezi VETKOM kurulacak.

✔ Veteriner kontrol enstitüleri bünyesindeki laboratuvarların biyo-güvenlik seviyeleri yükseltilecek, yeni salgınların ortaya çıkmasının önlenmesi ve etkin mücadele için uluslararası izleme kuruluşları ile iş birliği içerisinde ulusal düzenleyici sistemlerin güçlendirilmesi sağlanacak.

Proje sonunda, sunulan hizmetlerden çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner olmak üzere toplam 80 bin kişinin yararlanması hedefleniyor