TMO, yem regülasyonu kapsamında yetiştiriciye birlikler üzerinden arpayı 5250 TL/tondan satacağını açıkladı. Bu fiyata nakliye bedeli ve birliklerin masrafları eklendiğinde arpanın yetiştiriciye maliyeti en düşük 5700 ile 5800 TL/ton olacak. Serbest piyasada ise arpa fiyatları ortalama 6000 TL/ton lira. TMO’nun serbest piyasa fiyatlarına yakın bir fiyatla arpa satışını başlattığını açıklaması, “Yetiştiriciyi bu fiyatla mı destekleyeceksiniz?’ tepkilerine neden oldu.

BU NASIL DESTEK? YETİŞTİRİCİYE ARPA UN FABRİKALARINA VERİLEN BUĞDAYDAN DAHA PAHALIYA VERİLECEK!

TMO’nun un regülasyonu kapsamında ekmeklik buğdayı un fabrikalarına 4.460 ile 4575 liradan satarken, yem regülasyonu kapsamında yetiştiriciye yapılacak arpa satışını ise ekmeklik buğdayın üstünde bir fiyata 5.25 liradan verecek olması, yaşanan çelişkiyi de gözler önüne seriyor. Piyasada ekmeklik buğday fiyatları arpa fiyatlarının bin lira aşağısında bulunurken, TMO’nun sözde destek kapsamında besici ve süt üreticisine arpayı un fabrikalarına verdiği ekmeklik buğdaydan 80 kuruş daha pahalıya verecek olması, yem regülasyonunu da işlevsiz hale getirdi.

İŞTE YETİŞTİRİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKEN TMO'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA! 

TMO, yem regülasyonu kapsamında arpa satışlarını başlattı. Besici ve yetiştiricilerimizin talepleri Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihlerinde alınacaktır Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde yirmi altında, 5250 TL/Ton olarak belirlenmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, kurulduğu 1938 yılından bugüne kadar gerek üretici gerek tüketici lehine görev alanındaki ürünlerde piyasa istikrarı sağlamakta ve ülkemiz gıda arzında bir sigorta görevi görmektedir.

Bu kapsamda 2021/22 sezonunda un ve yem regülasyonu çalışmalarını başarıyla yürüterek hububat piyasalarında istikrar sağlanmış, ekmek üreticilerimiz ile besici ve yetiştiricilerimizin maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.

2022/23 sezonunda da aynı anlayış içerisinde un ve yem regülasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından besici ve yetiştiricilerimizin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışları başlatılmıştır.

TMO arpa satışlarında besici ve yetiştiricilerimizin talepleri Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihleri arasında alınacaktır.

Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde yirmi altında olmak üzere ton başına 5.250 TL olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki süreçte de TMO, güçlü stokları sayesinde piyasa istikrarını sağlamaya devam edecektir.

TMO olarak bir kez daha altını çizmek isteriz ki, içinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere Kuruluşumuzun her türlü yetkisi mevcuttur. Stoklarımızın takviyesi ve piyasaya ürün arzımız yeni hasada kadar kesintisiz devam edecek, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla işbirliği içinde gereken tedbirler alınacaktır.