CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uzmanlarca insan sağlığını olumsuz etkidiğini öne sürdükleri nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini ve tatlandırıcı olarak da kullanılan bu ürünle elde edilen gıda mamullerinin ithalatındaki denetimlerin yeterli olmadığı yönünde vatandaşlar arasında oluşan kaygıları, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Gürer’in tatlandırıcı olarak da kullanılan NBŞ’den edinilen gıda mamullerinin üretimi ve bu ürünlerin ithalatıyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde 10 adet NBŞ üretim fabrikasının bulunduğunu, bunların üretim kapasitesinin ise yıllık 1.4 milyon ton olduğunu belirtti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir şeker türü olan NBŞ ve bu şeker türünün tatlandırıcı olarak kullanılmasıyla elde edilen gıda mamullerinin üretim ve ithalatıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. 

NBŞ ÜRETİMİ NE KADAR?

NBŞ üretim miktarı, bu ürünlerin üretildiği tesis sayısı, bu tesislerin kapasitelerinin açıklanmasını isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi  Gürer, ayrıca şu soruları da yöneltti: 

“Ülkemiz, 126 ülkeden gıda ürünü ithalatı yanında binlerce farklı mamul gıda ürünü de ithal edilmektedir. İthal edilen gıda ürünlerinin bazıları, içeriğinde tatlandırıcı bulunan ve nişasta bazlı şurup kullanılan ürünlerdir. İthal edilen mamalar, mamul gıdalar ve diğer yiyecekler nişasta bazı şurup ile tatlandırıcı içeriği nedeniyle incelenmekte midir? 2020 yılında ithal edilen ve içeriğinde nişasta bazlı şurup olan gıda ürünlerinin çeşitleri nelerdir? Bu ürünlerin ithalat miktarı nedir?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürer’in özellikle NBŞ kullanılarak elde edilen gıda mamulleri ve bu mamullerin ithalatındaki denetim ve incelemelerin yeterli olup olmadığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ülkemizdeki şeker üretiminin A kotasının yüzde 10’u olarak belirlenen NBŞ kotalarının önce yüzde 5’e ardından da yüzde 2.5’e düşürüldüğünü anımsattı. 

NBŞ KOTASI DÜŞTÜ AMA...

Kotaların, fabrikaların üretim döneminin içerisinde yer aldığı pazarlama yılı bazında belirlendiğine dikkat çeken Gürer, “Pazarlama yılı; 1 Eylül 31 Ağustos dönemini kapsamakta olup, 2020/2021 pazarlama yılı hali hazırda devam etmektedir. Bu kapsamda en son tamamlanan pazarlama yılı (PY) olan 2019/2020 PY’ de 2,7 Milyon ton Ülke toplam kotanın yüzde2,5’ine tekabül eden 67,5 bin tonluk miktar NBŞ için tahsis edilmiştir” açıklamasında bulundu.

İHRACAT İÇİN ÜRETİLEN NBŞ’DE KOTA SINIRLAMASI YOK 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İhracat için üretilen ve ihracatı yapılan şeker için bir kota sınırlaması bulunmadığını da açıkladı.

10 ADET NBŞ FABRİKASI VAR 

Ülkemizde 5’i üretim ve satış amaçlı (kotalı), 5’i de sadece ihracat amaçlı( kotasız) olmak üzere 10 adet NBŞ fabrikasının bulunduğunu da açıklayan Bakan Pakdemirli, “Bunlardan biri gayri faal olup toplam kurulu kapasite yaklaşık 1,4 Milyon tondur” diye konuştu. 

BU SORULAR NEDEN YANITSIZ KALDI? 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ithal edilen NBŞ’li ürünlerle ilgili verileri paylaşmamasının düşündürücü olduğuna işaret etti. 

İTHAL GIDALAR YETERİNCE İNCELENEBİLİYOR MU? 

Ülkemizin 126 ülkeden gıda ürünü ithalatı yaptığını ayrıca binlerce farklı mamulün ithalatının da gerçekleştirildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithal edilen gıda ürünlerinin içeriğinden tatlandırıcı olarak kullanılan NBŞ’nin bulunduğunu belirtti. İthal edilen NBŞ’li ürünlerin incelenip incelenmediğinin açıklanması gerektiğini vurgulayan Gürer, “Ülkemizde ihraç amaçlı üretilen NBŞ yurt dışına gönderilip Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerle geri gelmekte midir? Bu konu takibi gerektiren bir durumdur” diye konuştu. 

ÜLKEMİZİN NBŞ ÜRETİM KAPASİTESİ,  ŞEKER ÜRETİMİNİN YARISINDAN FAZLA 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizdeki NBŞ kapasitesinin, şeker pancarından elde edilen şeker üretiminin yarısından fazla olduğuna da dikkat çekerek, “2.7 milyon ton şeker üretilen ülkemizde, kotalı ve kotasız NBŞ üretim kapasitesi 1.4 milyon ton olarak açıklandı. Pek çok üründe tatlandırıcı olarak kullanılan NBŞ’nin diyabetik hastalıkların yanı sıra diğer bazı gelişim bozukluğu hastalıklarına da neden olduğu yönünde  bilim insanlarının kamuoyuna da yansıyan araştırmaların olduğu bilinmektedir. Dünya bu konuyu tartışırken sonuçları göz önünde bulundurulduğunda konu sürekli takip edilmelidir ” ifadelerini kullandı.