TEKFEN HOLDİNG’in 2021 yılı Faaliyet Raporu KAP’da yayınlandı. Faaliyet Raporunda Toros Tarım’ın gübre faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler dikkat çekti. Raporda, Covid-19 salgınının tüm dünyada ekonomik aktiviteler üzerinde büyük bir etki yaratırken, küresel gübre sektöründe de öngörülmesi güç değişikliklere neden olduğu kaydedildi. 

İŞTE 2021 YILI GÜBRE SEKTÖRÜNE YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

"Dünyada yaşanan bu gelişmeler, hammadde olarak büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türk gübre sektörü için de 2021’i sıra dışı bir yıl haline getirmiştir. Mineral gübre üretimi için gerekli hammadde kaynaklarından yoksun olan Türkiye’de ana girdilerin yaklaşık %95’i, mamul gübrenin ise 1/3’ü ithaledilmektedir. Üretim maliyetleri içinde hammaddelerin payı yaklaşık %75 düzeyinde olduğundan, küresel emtia fiyatlarının yanı sıra navlun giderleri, enerji fiyatları ve döviz kurundaki oynaklıklar da üretim maliyetlerini ve dolayısıyla gübre fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle yılın ikinci yarısında uluslararası pazarlarda yaşanan gelişmeler ve Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi, 2021 yılı özelinde gübre sektörünün kırılganlığını daha da artırmıştır.

2021 yılında gübre fiyatları, özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir artış eğilimine girmiştir. Bu durum, tarımsal ürün fiyatlarında yaşanan artışa rağmen çiftçilerin gübre alım gücünü zayıflatarak pazarın daralmasına neden olmuştur. Bunun neticesinde, 2020 yılında 7,1 milyon ton ile tarihi bir rekora ulaşan gübre satışlarının 2021’de yeniden geçmiş yılların ortalaması olan 5,5 ila 6 milyon ton mertebesine inmesi beklenmektedir."