TARIMDAN HABER ÖZEL / TMO’nun açıkladığı mısır alım fiyatının çiftçilerin beklentisini karşılamamasından dolayı bunun son çeyrekte gübre satışlarını olumsuz etkileyeceği kaydedilen raporda, ancak mısır üretiminden buğday ve arpa üretimine yaşanacak kayıştan dolayı da çiftçinin 2024 yılı ilkbahar ekim döneminde kullanacağı gübreyi 2023 sonbahar ekim döneminde talep edecek olmasından dolayı söz konusu bu baskının dengeleneceğinin altı çizildi.

Gübretaş’ın faaliyet raporunda gübre piyasası ile ilgili yapılan genel değerlendirmenin satırbaşları şöyle... 

GÜBRE FİYATLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BAŞINDAN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Uluslararası piyasalarda amonyak, fosforik ve sülfürik asit gibi ara mamuller ve bunlardan üretilen emtiaların fiyatlarında, yılın ikinci çeyreğinde dip seviyeler test edildikten sonra üçüncü çeyrek başından itibaren tekrar yükseliş başlamıştır.

Mısır fiyatı yükseldi, buğday ve arpa fiyatı yatay seyretti! Güncel hububat fiyatları... Mısır fiyatı yükseldi, buğday ve arpa fiyatı yatay seyretti! Güncel hububat fiyatları...

TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI KİMYEVİ GÜBRE FİYATLARININ ARTMASINA NEDEN OLDU!

Bunun yanı sıra 3. çeyrekte Türk lirasının değer kaybı yurt içinde kimyevi gübre fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

FİYAT ARTIŞLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK TALEPLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ!

Fiyat artışları 3. çeyrek taleplerini olumsuz etkilememiştir.

KİMYEVİ GÜBRE PAZARI YILIN İLK 9 AYINDA YÜZDE 30 BÜYÜDÜ!

9 ay itibariyle kimyevi gübre pazarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %30’un üzerinde büyüme gerçekleşmiştir.

GÜBRE PİYASASININ BÜYÜMESİNDE ÜRE GÜBRESİNE OLAN TALEBİN ARTMASI ETKİLİ OLDU

Büyümede en fazla tüketilen gübre konumundaki ürenin talebindeki agresif artışın etkisi görülmektedir.

BUĞDAY VE ARPA REKOLTESİNİN YÜKSEK OLMASI VE VERİLEN DESTEKLEME ÇİFTÇİ GELİRİNİ ARTIRDIĞI İÇİN GÜBRE PİYASASI BUNDAN OLUMLU ETKİLENDİ!

Buğday ve arpa rekoltelerinin geçtiğimiz son iki yıla göre yüksek olması, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (“TMO”) hububat alım fiyatları ile destekleme miktarının çiftçilerin gelirine olumlu yansıması 3. çeyrekte kimyevi gübre talebinin canlı olmasını sağlamıştır.

MISIR ALIM FİYATLARININ BEKLENTİLERİ KARŞILAMAMASI SON ÇEYREKTE GÜBRE PİYASASINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Ancak artan gübre fiyatları ve TMO’nun açıkladığı mısır alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamaması son çeyrekte talepler üzerinde baskı oluşturacaktır.

MISIR ÜRETİMİNDEN BUĞDAY VE ARPAYA YÖNELEN ÇİFTÇİNİN GÜBREYİ ERKEN ALACAK OLMASI TALEP DARALMASINI ENGELLEYECEK

Mısır üretiminden buğday ve arpa üretimine yönelecek çiftçilerin 2024 yılı ilkbahar ekim döneminde kullanacakları gübreleri 2023 sonbahar ekim döneminde talep edecek olması ise söz konusu baskıyı dengeleyecektir.